Nieuws van de pastoraatsgroep (2015-3)

 

In de afgelopen bijeenkomst hebben we gesproken over de inhoud van Kerkennacht.
Zaterdag 20 juni is er in Amersfoort voor de derde keer Kerkennacht. De Franciscus Xaverius doet mee met het programma ‘centrum’: het thema is ‘lopend vuur’ . Het vuur wordt met een fakkel naar de deelnemende kerken gebracht, waar een vuurkorf met de fakkel wordt ontstoken.
Er is in de vijf deelnemende binnenstadskerken een orgelbespeling in estafettevorm.
Verder zijn er de hele avond Zandwachten aanwezig om onze gasten welkom te heten en eventuele vragen te beantwoorden. In onze kerk wordt het programma geopend met een meditatie en een spirituele dans door Huib Klamer en Agnes Janmaat. Rob Holleman geeft een zang-workshop van kerkelijke liederen.

De kwaliteit van en de belangstelling voor de vieringen en activiteiten tijdens de Goede Week en Pasen gaf ons een goed gevoel. Wij hebben veel positieve reacties ontvangen en zijn alle medewerkers hieraan erkentelijk voor hun inzet en creativiteit.

 

De pastoraatsgroep heeft ook gesproken over de suggesties van Septuagint, 
die we hebben ontvangen van de Vereniging Geloofsgemeenschap ’t Zand. 
Wij hebben een flink aantal suggesties overgenomen. 
Zo zal de pastoraatsgroep de parochianen vaker actief 
gaan informeren over haar plannen en initiatieven (profilering). 
Ook gaan we extra aandacht schenken aan onze historie door 
een jubileumcommissie op te richten om de viering van het 200-jarig 
bestaan van ons kerkgebouw in 2017 voor te bereiden. Een aantal 
voorstellen geven wij mee aan de Programmaraad die de taak 
krijgt nieuwe activiteiten op spiritueel en cultureel gebied te 
ontwikkelen. Wij hebben onze uitgebreide reactie op Septuagint 
 naar het bestuur van de Vereniging gezonden.

 

 

 

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.