Nieuws van de pastoraatsgroep (2015-4)

Tijdens de vergadering van de pastoraatsgroep op 2 juni hebben we het aandachtsgebied Diaconie geëvalueerd.

 

De Bezoekgroep en de DAC-groep houden zich bezig met het bezoeken van parochianen en het organiseren van activiteiten voor de ouderen uit onze geloofsgemeenschap.

 

De Werkgroep Pastorale Gesprekken krijgt weinig aanvragen voor gesprekken. We hebben de indruk dat te weinig mensen weten dat deze groep bestaat. Wie behoefte heeft aan een gesprek over levensbeschouwelijke kwesties kan dat melden via de pastorie.

 

De werkgroep SFX-Wereldwijd heeft dringend behoefte aan versterking en verjonging. De maatschappij om ons heen en de wereld ver van ons vandaan heeft de belangstelling van deze groep. Met meer mensen zouden meer activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.