Aftellen voor de encycliek

Onze correspondent Frans Wijnands is op het ogenblik in Amerika, vandaar schrijft hij over de Amerikaanse katholieken en hun houding tegenover de nieuwe encycliek

KATHOLIEK AMERIKA BIJ VOORBAAT SCEPTISCH OVER ECO-ENCYCLIEK
-  Frans Wijnands  -
Het gros van de 270 Amerikaanse bisschoppen en de meer dan 50 miljoen Amerikaanse katholieken staan niet bij voorbaat te juichen over de eerste encycliek van paus Franciscus die donderdag 18 juni verschijnt. 
Eerder het tegendeel: er bestaat duidelijk waarneembare scepsis over het thema van de pauselijke leerbrief over milieu en klimaatbeheersing. 
De meeste Amerikaanse bisschoppen zijn conservatief. Ze onderhouden doorgaans goede relaties met al even conservatieve politici die - net als de rk-kerk - ageren tegen abortus, euthanasie en het homo-huwelijk, om maar een paar belangrijke moreel-ethische kwesties te noemen.  
Bemoeienis met ecologie, met klimaatbeheersing staat niet bepaald op het prioriteitenlijstje van de Amerikaanse bisschoppen.
Al tijdens hun recente voorjaarsconferentie bleek dat het milieu geen 'hot item' is, in tegenstelling tot de traditionele prioriteiten zoals de zorg voor het gezin, het bevorderen van priesterroepingen en nieuwe vormen van evangelisatie.
De meeste Amerikaanse bisschoppen zijn benoemd tijdens het pontificaat van Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Die twee pausen benoemden bij voorkeur zeer leer- en gezagsgetrouwe, behoudende - om niet te zeggen conservatieve - bisschoppen. 
Nu de paus in zijn encycliek niet alleen de individuele mens, maar vooral ook de grote internationals en de politiek op hun verantwoordelijkheid tegenover de natuur wijst, raken Amerikaanse katholieken in verwarring.
De doorsnee-Amerikaan - gelovig of niet - vindt dat de overheid zich het liefst nergens, of zo weinig mogelijk, met de persoonlijke vrijheid van de burger moet bemoeien.
Ieder voor zich, is het basisbeginsel van de Republikeinse Partij en daar voelen veel Amerikaanse katholieken zich mee verwant. 
In de Amerikaanse kranten zijn medestanders van de paus - inzake zijn oproep om meer zorg aan het milieu te geven - de afgelopen dagen uitvoerig aan het woord geweest; gelovigen en niet-gelovigen. Zonder uitzondering betogen ze dat de paus aan het mondiale politieke en wetenschappelijke debat een ethische component toevoegt. 
Voor veel jongeren is de zorg voor het milieu een belangrijk thema en de 'groene' encycliek  zou wel eens 'n extra impuls kunnen geven aan de evangelisatie.
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.