De tekst van de encycliek

Op 18 juni werd de nieuwe encycliek 'Gezegend zijt Gij' gepresenteerd in een overvolle Synodehal van het Vaticaan.

Er werden diverse inleidingen gegeven die u hier in dit dossier kunt vinden in het engels. Ze geven een goede achtergrond om de betekenis van de encycliek te verstaan,

De tekst van de encycliek is nu ook beschikbaar.

In het Engels

in het Duits

in het Frans

Een Nederlandse versie is nog niet beschikbaar

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.