Toespraak mgr. de Korte bij de Nederlandse presentatie van de encycliek

Bisschop Gerard de Korte over “Laudato Si”:

PAUS GEEFT INDRUKWEKKEND MOREEL KOMPAS VOOR BEHEER AARDE

Vanaf zijn verkiezing in maart 2013 heeft paus Franciscus gezorgd voor verrassingen. Zo was het al opvallend dat een jezuïet koos voor de naam Franciscus. Die naamkeuze vormde direct ook een programma. Het geloof in God en de vriendschap met Jezus Christus verbindt de paus voortdurend met een inzet voor de kwetsbaren, de armen en de natuur. De nieuwe encycliek vormt daar opnieuw een indrukwekkend bewijs van. schepping als ons gemeenschappelijk huis De titel van de nieuwe encycliek “Laudato Si” (“Geprezen zijt Gij ”) is genomen uit het beroemde Zonnelied van Franciscus van Assisi. 

Lees de volledige tekst

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.