Nieuws van de Pastoraatsgroep (2015-5)

Nieuws van de pastoraatsgroep  (2015-5)

 

 

Tijdens de vergadering van de pastoraatsgroep op 21 september hebben we uitgebreid gesproken over de opvang van vluchtelingen in Amersfoort en over het armoedebeleid.

 

De pastoraatsgroep ondersteunt de initiatieven van de Amersfoortse Raad van Kerken van harte en zal er zorg voor dragen, dat hun oproep aan alle Amersfoortse kerken en kerkleden ook aan de leden van onze geloofsgemeenschap bekend wordt gemaakt.

 

Het Sociaal Fonds Amersfoort en Pact Sam Sam organiseren op zaterdagochtend 10 oktober a.s. een werkconferentie over innovatieve armoedebestrijding. De thema’s die aan bod komen zijn: wonen, schulden, werk, ontwikkelingskansen voor kinderen, leefpatronen en ‘tussen wetten en regels’. De conferentie begint om 11.00 uur en wordt gehouden in De Witte Vlinder, Van Galenstraat 30. Deelname is gratis. Vanuit de pastoraatsgroep zal Leonie van de Haterd hieraan deelnemen.

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.