Nieuws van de pastoraatsgroep (2015- 6)

 

 

Tijdens de oktober-vergadering van de pastoraatsgroep hebben we kennisgemaakt met de nieuwe diaconaal parochiemedewerkster Ellen Hogema. Na deze kennismaking hebben we met haar gesproken over diverse actuele diaconale activiteiten.

 

De pastoraatsgroep heeft besloten voorlopig door te gaan met de inzameling van houdbare levensmiddelen voor de voedselbank. Ze zijn hard nodig en de voedselbank is iedere gulle gever zeer erkentelijk. Een praktisch punt: eierdoosjes zijn er inmiddels ruim genoeg!  In overleg met voorgangers en collectanten gaan we na of de gaven voor de voedselbank betrokken kunnen worden bij de overige gaven die tijdens de viering naar voren worden gebracht.

 

Het nieuwe kerkelijk jaar staat in het teken van barmhartigheid en mildheid. Ellen heeft ons gevraagd zo mogelijk ook met dit thema het komend jaar aan de slag te gaan.

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.