Kerkenpagina in De Stad Amersfoort 8 juli 2021

 

 

 

Iedere veertien dagen publiceert het huis-aan-huis-blad De Stad Amersfoort een kerkenpagina, onder auspiciën van de plaatselijke Raad van Kerken.

 Lees de actuele uitgave.

Op deze site vindt u ook verder nieuws over oecumene in de stad, 

We werken samen met landelijke Raad van Kerken.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.