Nieuws van de pastoraatsgroep 2016 - 2

Nieuws van de pastoraatsgroep  (2016 - 2)

 

 

Tijdens de vergadering van de pastoraatsgroep op 21 maart was behalve Ellen Tiggeler ook Phil Jacobs voor het laatst aanwezig. Phil is meer dan acht jaar profielhouder liturgie geweest voor onze geloofsgemeenschap: zijn twee zittingstermijnen zitten er ruim op. In zijn opvolging is nog niet voorzien. De komende tijd zullen andere leden van de pastoraatsgroep de taken van Phil waarnemen, waarbij Sytze van der Velde aanspreekbaar is als contactpersoon. De pastoraatsgroep gaat – zo mogelijk in mei – zowel intern als naar buiten toe aandacht besteden aan het afscheid van Ellen en Phil.


De jaarlijkse parochiedag zal deze keer op zondag 25 september a.s. plaatsvinden in de Franciscus Xaveriuskerk.
Op veler verzoek begint de viering om 10.00 uur, zodat het ook 's middags niet te laat uit gaat lopen

Daarna is er koffie/thee met wat lekkers erbij en zijn er diverse activiteiten. De Programmaraad van het Spiritueel Cultureel Centrum zal zich presenteren en haar nieuwe programma bekend maken. Aangezien het Spiritueel Cultureel Centrum bedoeld is voor de hele parochie OLVA, maar ook van groot belang is voor een duurzame toekomst van onze geloofsgemeenschap, vinden wij het passend om de parochiedag op ’t Zand als officieel startpunt te kiezen.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.