Nieuws van de pastoraatsgroep (2016 - 3)

Met een goed gevoel keek de pastoraatsgroep in haar vergadering terug op ‘Struinen in de tuinen’, dat zondagmiddag 12 juni a.s. zal in de tuin van onze pastorie plaatsvond. Langzaam maar zeker gaan we nu de zomerstop in: tijd om nieuwe energie op te doen en ons voor te bereiden op een nieuw actief jaar in de Franciscus Xaverius. Dat nieuwe seizoen starten we volgens goed gebruik met de Zanddag, dit jaar op zondag 21 augustus. De Zandraad zorgt weer voor heerlijke zandsloffen en wij willen u dan graag informeren over nieuwe activiteiten die op stapel staan. Allereerst wensen wij alle trouwe lezers en parochianen een geslaagde zomerperiode toe.

 

Graag willen we nog eens wijzen op de 3e collecte. Nadat de mandjes voor de gebruikelijke twee collectes in de viering zijn rondgegaan en op het liturgisch centrum zijn geplaatst, brengt de collectant een mand naar voren, die is gevuld met houdbare levensmiddelen, bestemd voor de Amersfoortse voedselbank. Uw bijdrage in natura kunt u voor aanvang van de viering in de rieten mand op het tafeltje achter in de kerk doen. Door de week kunt u uw gift voor de voedselbank tussen 9-12 uur bij de gastvrouw afgeven. Voedselfocus Amersfoort is sinds enige tijd gevestigd in een ruim pand aan de Argonweg 10. Ook de daar gevestigde kledingbank en speelgoedbank bevelen wij graag bij u aan.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.