09 januari 2017

Nieuwe HAKA

column

Hoe heerlijk moet het zijn om als opa en oma voor het eerst jouw kleinkind vast te mogen houden. Mijn vader was totaal van streek, toen hij voor het eerst zijn kleinzoon in zijn armen kreeg.

Hoe Heerlijk

Hij was zwaar gehandicapt door de reuma, maar uit zijn stem en gebaren sprak zoveel liefde en warmte. Wat er dan al stamelend wordt gezegd, is zo vertederend, dat je de tranen in de ogen schieten.

Iets van die ontroering kun je proeven in het evangelie van Lukas. Na de geboorte van Jesus – zo mooi beschreven door deze evangelist – werden twee mensen ten tonele gevoerd. Het zijn Simeon en Hanna. Twee oude mensen, die hun dagen graag slijten in de tempel. Zij hebben het genoegen om de kleine Jesus in  de armen te nemen. “Simeon werd gedreven door de Geest, nam het kind in zijn armen en sprak: Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede gaan. Want met mijn ogen heb ik  mijn redding gezien.”Hanna was er ook bij. Zij was hoogbejaard. Zij sprak ook over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jerusalem.

Een aandoenlijke scene in de tempel. Daar waar mensen bij elkaar komen om te ontmoeten, te bidden en de hoop levendig te houden op een goede toekomst. Deze scene geeft ons ook een voorbeeld hoe mensen met elkaar om kunnen gaan. Zegenend,bemoedigend en liefdevol. Het is voor mij ook een  teken hoe oudere mensen een grote rol kunnen spelen in het leven van alledag. Zoals opa en oma met hun kleinkinderen omgaan, zo zouden wij dat ook met elkaar kunnen doen. Vaak mocht ik op school horen, hoe pubers het goed konden vinden met  opa en oma. Zij hebben geduld, worden niet gauw boos en er mag soms veel bij hen. Zij zijn niet zo kort door de bocht en niet zo gauw op hun teentjes getrapt.

Veel ouderen vinden het echter ook fijn om gewaardeerd te worden. Dat willen alle ouderen toch graag. Simeon en Hanna hebben alvast een ereplaats gekregen in de bijbel. En mocht U toch aan het bladeren zijn in de bijbel: lees dan ook eens het verhaal van Tobit, de blinde oude man en zijn zoon Tobias. Het lijkt wel een  sprookje.

 

HAKA

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.