Aankondiging jubileumjaar

20 januari 2017

 

  

 

 

200 jarig jubileum van de Francis cus Xaveriuskerk gaat groots gevierd worden

 

Het nog maar net begonnen jaar 2017 wordt voor onze Sint Franciscus Xaverius-gemeenschap heel bijzonder. We gedenken met elkaar het tweehonderdjarig bestaan van de prachtige kerk aan ’t Zand, waaraan de meesten van ons sinds korte of langere tijd al vaak zo sterk gehecht zijn geraakt. ’t Zand neemt in de harten van heel veel mensen een warme plaats in, en niet alleen van de regelmatige kerkgangers, maar ook van de OLvA-parochie en de stad Amersfoort als geheel.

 

Het 200-jarig jubileum − op zichzelf natuurlijk al een indrukwekkende mijlpaal − verdient het om op grootse en gepaste wijze te worden gevierd, vindt de jubileumcommissie, die in deze Zandloper en op de SFX-website voor het eerst naar voren treedt. Vanaf nu wordt u hier regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van het jubileumprogramma, dat zich gaat uitstrekken van het voorjaar (mei) tot het najaar (oktober), met daarin allerlei hoogtepunten. Hoewel een deel daarvan nog moet worden “ingevuld” kunnen we u hier alvast wel een indruk geven.

Start

De start vindt plaats tijdens het weekeinde van zaterdag 13 en zondag 14 mei. Op die zaterdag vindt in de kerk een symposium plaats onder voorzitterschap van Leo Fijen (bekend van radio en tv) met een interactieve afwisseling van interviews, korte presentaties, muziek, video en film. Enkele deskundigen hebben hun medewerking al toegezegd. Voor dit symposium worden uiteraard de parochianen, maar ook allerlei relaties in en buiten katholiek Amersfoort uitgenodigd.

 

Viering

Op zondag 14 mei is er een speciale, feestelijke viering met een aansprekende liturgie. In de weken daarna voorziet het jubileumprogramma o.m. in een korenfestival, een bijzondere editie van de Vrouwevaart, een lieddag o.l.v. Tom Löwenthal, een feestelijk concert, speciale voorstellingen van Levende Historie, maar ook een “ouderwetse” mis, een orgelestafette, een speciale Zanddag, een jeugdviering en een reünie van het kinderkoor, een serie lezingen en bijzondere vieringen. Hoogtepunten daarin zijn de viering met het straatpastoraat (8 oktober) en de bijzondere jubileumviering met alle nog beschikbare oud-pastores van de SFX (22 oktober).

Het programma klinkt nú al als de spreekwoordelijke klok, maar de commissie staat uiteraard open voor allerlei suggesties. Dat geldt met name voor de speciale feestdag ná de viering op zondag 22 oktober, waarmee het jubileumprogramma min of meer wordt afgesloten.

De jubileumcommissie

 

 

Naschrift:

 

De Vereniging Geloofsgemeenschap 't Zand heeft besloten  een aandeel in de feestelijkheden te leveren door in het najaar het thema: 365 jaar Gelóófsgemeenschap Sint Franciscus Xaverius aan de orde te stellen. 

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.