Jubileumboek

St. Franciscus Xaveriuskerk kijkt terug op rijke historie

Al tweehonderd jaar staat onze St. Franciscus Xaveriuskerk aan ’t Zand in Amersfoort. Dat verdient een monument, zou je kunnen zeggen, als de kerk dat zelf al niet was. Het gebouw zal waarschijnlijk ook het 250-jarig jubileum wel halen. Van de geloofsgemeenschap die er gebruik van maakt is dat iets minder zeker. Hoe het ook zij, er is aanleiding genoeg om dit bijzondere jubileum nu vergezeld te laten gaan van een enigszins hanteerbaar ‘monument’: een gedenkboek.

 

Initiatief Vrienden

Het is de Stichting Vrienden van ’t Zand − de club die zich bezighoudt met de instandhouding en verbetering van de kerk − die het initiatief heeft genomen voor zo’n boek, dat zeker uniek kan worden genoemd. In de eerste plaats om het gebouw zelf − het is een van de eerste classicistische kerken van Nederland − maar ook om de rijke historie die zich er heeft afgespeeld. Twee eeuwen lang is er door opeenvolgende generaties gelovigen gevierd, gebeden, gezongen, gedoopt, getrouwd en begraven (in zekere zin).

Een prachtig boek

‘Het wordt zonder meer een prachtig boek,’ zegt Bert van Boggelen, voorzitter van de stichting. Hij wijst erop dat ‘auteurs van naam’ hebben meegewerkt aan de tekst. Ze hebben elk een bijzonder aspect van die geschiedenis voor hun rekening genomen. De stichting heeft zich tot dusver vooral gericht op de kwaliteit van het gebouw, zoals de inrichting van de dagkapel en de toevoeging van moderne kunst, ter wille van de functionaliteit van de kerk en het welbevinden van de bezoekers’, zoals Bert het omschrijft. Het jubileum is een uitstekende aanleiding om de geschiedenis nu eens uitvoerig vast te leggen en tegelijk te kijken naar de toekomst. ‘Want we streven er natuurlijk niet naar om straks de kerk te sluiten.’

Dat is trouwens ook de insteek van het symposium met als motto ‘Zomaar een dak…’, waarmee op zaterdag 13 mei het jubileumjaar officieel wordt geopend. Tijdens het symposium, dat onder leiding staat van KRO-presentator Leo Fijen, wordt het boek feestelijk gepresenteerd en het is vanaf die dag ook in de verkoop (zie het kader).

Toekomst

Aan het kerkgebouw voel je dat hier al eeuwenlang wordt gezocht naar zingeving, verbinding, bescherming, verdieping en solidariteit, zegt Bert. ‘En dat zullen mensen blijven doen.’ Hij twijfelt er niet aan dat het kerkgebouw toekomst heeft. ‘Die functie blijft bestaan, en wordt zelfs nog belangrijker. Ondanks alle onzekerheden over de ontwikkeling van de geloofsgemeenschap is er behoefte aan een plaats waar dat allemaal kan. Naast de vieringen zie je een groeiende belangstelling voor bijvoorbeeld de activiteiten van het spiritueel-cultureel centrum, waar je heel verschillende mensen tegenkomt: jong, oud, middelbaar, en lang niet alleen regelmatige kerkgangers. Je ziet dat het áántrekt. Mensen blijven nu eenmaal zoekende wezens, en wij zijn allang niet meer zomaar een kerk van de katholieken en de paus…’

Het gedenkboek wordt volgens Bert niet zomaar een hebbedingetje, maar een gedegen stuk werk, waarin alle facetten van de 200-jarige geschiedenis tastbaar zijn gemaakt. ‘Maar het is ook gewoon een leuk boek om te lezen,’ verzekert hij, ‘omdat je van de ene verbazing in de andere valt.’ Bovendien bevat het een groot aantal vaak verrassende illustraties, die het extra de moeite waard maken om het aan te schaffen. Hij wijst op de ‘Tien Geboden voor de Koorzanger’, die Martin Lorijn − een van de auteurs − tegenkwam bij zijn spitwerk naar de muzikale geschiedenis van de SFX.

Korting in voorverkoop

Jubileumboek SFX

vanaf mei te koop

 

Het gedenkboek over 200 jaar St. Franciscus Xaveriuskerk is na de presentatie en het symposium op 13 mei verkrijgbaar, zowel in de kerk als in de plaatselijke boekhandel. Wie het boek vóór 1 mei a.s. bestelt profiteert van een aantrekkelijke korting; het kost dan slechts € 22,50. Ná 1 mei wordt de verkoopprijs € 24,95. Voor eventuele verzending wordt € 5,00 extra gerekend.

Bestellen kan alleen door het juiste bedrag over te maken naar rekening NL39RABO0143546937 t.n.v. Stichting Vrienden van ’t Zand, onder vermelding van naam en adres van de besteller.

De verzending geschiedt ná 13 mei. Ophalen kan op 13 mei of op nader te bepalen momenten, bijvoorbeeld op zondagochtend na de viering.

Info: (e-mail) vriendenvantzand@gmail.com; (website) www.vriendenvantzand.nl

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.