Over het jubileumboek en symposium

Gedenkboek + symposium 200 jaar Sint Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort 

Dit jaar bestaat de Sint Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort 200 jaar. De kerk is in 1817 als een van de eerste katholieke kerken in Nederland gebouwd in overwegend classicistische stijl en is daarmee een “Waterstaatskerk-avant-la lettre”.

Dit bijzondere jubileum gaat gepaard met een groot aantal interessante activiteiten, waaronder de publicatie van een uniek gedenkboek. Het boek is een initiatief van de Stichting Vrienden van 't Zand, een stichting die zich beijvert voor de instandhouding en verbetering van deze monumentale kerk.

In het boek wordt de historie van het kerkgebouw en van de geloofsgemeenschap door gezaghebbende auteurs beschreven. Dat gebeurt vanuit verschillende invalshoeken, zoals de architectuur, de kunst, de geschiedenis, de liturgische praktijk en de muziekbeoefening, evenals de periode van het Omroeppastoraat en de ontwikkelingen van de laatste jaren.

 

Het boek wordt gepresenteerd op een feestelijk en gratis toegankelijk symposium op zaterdagmiddag 13 mei 2017 in de kerk aan 't Zand 31 in Amersfoort, onder leiding van Leo Fijen (bekend van radio en tv) en met medewerking van Erik Borgman. Dan worden allerlei facetten uit de rijke 200-jarige geschiedenis belicht, is er muziek en multi-mediapresentatie en wordt een eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester Lucas Bolsius.

 

Het boek is tijdens en na het symposium verkrijgbaar zowel in de kerk als in de plaatselijke boekhandels. Wie het boek voor 1 mei 2017 bestelt profiteert van een aantrekkelijke korting; het kost dan slechts 22,50 euro. Na 1 mei is de verkoopprijs 24,95 euro. Voor verzending wordt 5,- euro extra gerekend.

Bestellen kan alleen door het juiste bedrag over te maken naar rekening NL39RABO 0143546937 t.n.v. Stichting Vrienden van ’t Zand o.v.v. naam en adres van de besteller.

 

Info: (email) vriendenvantzand@gmail.com ; (website) www.vriendenvantzand.nl

B.L.Groen -secr. Bestuur Stichting Vrienden van t Zand

tel. 0651218377 – email: bruno.l.groen@gmail.com

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.