Muziek op 't Zand ook in het jubileumjaar

Al bijna 200 jaar klinkt er muziek in het oudste kerkgebouw van ’t Zand, de Sint Franciscus Xaveriuskerk. De eerste anderhalve eeuw was dat vooral in het kader van de eredienst, koor en orgel dus. De laatste 50 jaar hebben steeds meer musici en muziekliefhebbers de kerk leren waarderen. Zeker sinds de komst van het liturgisch centrum en later de diverse aanpassingen die een concertpodium hebben opgeleverd, dat zelfs ruimte biedt aan een volledig bezet symfonieorkest. Koren en orkesten roemen de uitstekende akoestiek, het landelijk gelauwerde Amersfoorts Jeugdorkest heeft er zijn basis en de kerk wordt met regelmaat als concertzaal verhuurd aan gerenommeerde ensembles. Geen wonder, dat in het jubileumprogramma ook aandacht is voor muziek:

 

* Lieddag ‘Heel de aarde’

Op zaterdag 24 juni wordt eenLieddag gehouden onder leiding van componist/dirigent Tom Löwenthal.. Koren én individuele deelnemers zijn welkom. De liederen − op tekst van Huub Oosterhuis en getoonzet door Antoine Oomen en Tom Löwenthal zelf − worden geoefend met steun van Koorgroep ’t Zand, met piano- en orgelbegeleiding van Martin Lorijn. De lieddag wordt afgesloten met een korte vesperviering. Voor elke deelnemer is er een bundel met de partijen, die wordt uitgereikt na (contante) betaling van de deelnemersbijdrage van € 20,00 (incl. koffie/thee). Men dient zelf voor een lunch te zorgen. Opgave en info: mflobach@gmail.com met duidelijke vermelding van naam en adres van de deelnemer.

Tijd: 11.00-17.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur).

 

* Jubileumconcert ‘Uit het rijke Roomse Leven’

Op zaterdag 1 juli geeft het St. Joris Kamerkoor o.l.v. Wouter Verhage een speciaal concert ter ere van het jubileum. Het programma bestaat uit “Roomse” kerkmuziek. Leidraad zijn de gezangen uit de graduale bij de kerkinwijding (blz. 397 e.v. Graduale Romanum). Men hoort o.a. gregoriaans, Palestrina, Bruckner, Liszt en Hendrik Andriessen en Albert de Klerk, de Nederlandse componisten die dit jaar resp. 125 en 100 jaar geleden geboren zijn. Het koor zingt op de zangzolder (zoals ruim anderhalve eeuw de gewoonte was) die stukken die door het orgel worden begeleid..

Tijd: 20.15-21.30 uur. Info: jubileumsfx@gmail.com.

 

* Orgelestafette

Organisten van de Sint Franciscus Xaveriuskerk houden het vaak lang vol (Henk Ramselaar is koploper met 46 jaar). Terwijl de orgeltreders (die zorgden dat de wind regelmatig de pijpen werd ingeblazen) een kleine vergoeding ontvingen, speelden organisten nog onbezoldigd, maar vanaf 1905 werd hun een (bescheiden) salaris uitgekeerd. Tijdens de orgelestafette op zaterdag 2 september bespelen drie van hen (allen ooit in dienst van de kerk) de instrumenten. Ze geven elkaar op een bijzondere manier het estafettestokje door: Hein Hof (1976-1988), Paul Valk (incidenteel) en Martin Lorijn (1976).

Tijd: 13.30-15.30 uur. Info: jubileumsfx@gmail.com.

 

* Gezangen uit het zgn. Lof

Op zondag 17 september zal het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Martie Severt gezangen uit het lof uitvoeren. Het GKU telt 18 zangers en wil het gregoriaans als cultuurgoed en als liturgische zang behouden en stimuleren. Het koor treedt regelmatig op bij vieringen, concerten en radio- en televisieopnamen. De Goede Week staat altijd centraal. Het GKU maakte ook tal van plaat- en cd-opnamen en werkte mee aan allerlei nationale en internationale vieringen, o.a. in Rome.

Tijd: 19.00-20.30 uur. Info: jubileumsfx@gmail.com.

 

* Korenfestival

‘Zingen is dubbel bidden’, wordt wel gezegd. Zal dat de reden zijn dat zoveel parochianen en zelfs niet-parochianen zijn aangesloten bij één van de vele koren die de parochie OLV van Amersfoort rijk is? Op zondag 8 oktober doen twaalf in stijl verschillende parochiekoren mee aan het eerste korenfestival. Gelegenheid voor de koren om met elkaar kennis te maken en elkaar te beluisteren. Elk koor krijgt tien minuten de tijd voor een korte representatieve presentatie van zijn repertoire. Het thema van het festival is het Onze Vader en verplicht onderdeel voor elk koor is dan ook een versie daarvan. De koren sluiten gezamenlijk af.

Tijd: 12.45 -17.00 uur. Info: jubileumsfx@gmail.com.

 

* De Zandkorrels

De Zandkorrels zijn terug van weggeweest, maar inmiddels wel iets ouder.‘Alle kinderen tellen mee’ zong het kinderkoor in de jaren ’80 in de SFX. Met dit jubileum laat het nog één keer een medley van liederen horen die het destijds tijdens de vieringen ten gehore bracht, met enige nostalgie naar de periode van het Omroeppastoraat, waarin ’t Zand landelijk bekend was. Het is gelukt een groot aantal leden van het koor op te sporen voor een heuse reünie. De kinderen – inmiddels allemaal dames en heren met levenservaring – zullen op zondag 22 oktober o.l.v. Wim Sweers de vervlogen tijden muzikaal doen herleven.

Tijd: 12.00-12.30 uur. Info :ria.sweers@casema.nl

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.