'Uit het Rijke Roomsche Leven'

Indrukwekkend jubileumconcert in SFX

“Uit het Rijke Roomsche leven” was het thema van het bijzondere concert dat de Jubileumcommissie van de SFX op 1 juli j.l. organiseerde in het kader van het 200-jarig bestaan van het kerkgebouw aan’ t Zand. Uitvoerenden waren het St. Joriskamerkoor onder leiding van hun nieuwe dirigent Wouter Verhage en organist/harmoniumbespeler Cees-Willem van Vliet.

 

Dirigent Wouter Verhage had voor dit jubileum een speciaal programma samengesteld met als leidraad de teksten die gebruikt worden voor een kerkwijding. De vaste gezangen waren gekozen uit twee in stijl heel contrasterende missen nl de Missa Papae Marcelli van Giovanni Pierluigi da Palestrina en de Missa Choralis van Franz Liszt. De wisselende gezangen klonken deels in de gregoriaanse versie deels ook in modernere toonzettingen, zoals het prachtige Caelestis Urbs Jerusalem van Diepenbrock. Er stonden ook composities op het programma van twee Nederlandse kerkmuziekcomponisten die dit jaar bijzonder in de belangstelling staan: van Albert de Klerk (100 jaar geleden geboren) klonk het Pater Noster (prachtig en uit het hoofd gezongen) en van Hendrik Andriessen (125 jaar geleden geboren) twee voor vrouwenkoor gecomponeerde delen uit de Laudes Vespertinae en het op het Bätzorgel begeleide “Jubilate Deo”. Andriessen heeft eind veertiger jaren van de vorige eeuw ook een keer met het koor van de Utrechtse kathedraal een dienst verzorgd in de Xaveriuskerk. Het herenkoor van toen luisterde volgens de annalen “vol bewondering”.

 

Extra speciaal misschien was het ook om het bekende motet “Locus iste” van Bruckner (het zal ook op de parochiedag in de H. Kruiskerk in september klinken) nu eens te horen in de setting waarvoor de tekst oorspronkelijk bedoeld is, nl die van een kerkwijding. Daaraan voorafgaand klonk de tekst ook nog eens in de gregoriaanse versie.

 

Het koor gebruikte de ruimte van de kerk ten volle. De a capella gezongen polyfone werken werden in een kring voor op het podium gezongen, de mis van Liszt rondom het harmonium en de slotzang onder het Bätzorgel.

 

Al met al een indrukwekkend en geslaagd concert, zeker voor de liefhebbers van katholieke kerkmuziek, waarin de “Roomsche traditie” weer tot leven werd gewekt.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.