Concert met Lofgezangen op zondag 17 september

Aandacht voor de kerkmuziek bij uitstek, het gregoriaans, kan bij het vieren van een jubileum in een rooms-katholiek kerkgebouw natuurlijk niet uitblijven. Jarenlang was er voor de kerkzangers en -gangers naast de gezongen missen nog een extraatje: het plechtig lof met uitstelling van de monstrans. Deze in de dertiende eeuw ontstane traditie is sinds het Tweede Vaticaans Concilie steeds meer in onbruik geraakt, maar tijdens het concert op 17 september voert het Utrechts Gregoriaans Koor onder leiding van Martie Severt twee sets lofgezangen uit: allereerst gezangen van Sacramentsdag en daarna gezangen die klonken tijdens een kerkwijding. Ook “klassiekers” als Tantum ergo en Adoro te devote worden uitgevoerd. Organist Hein Hof verzorgt twee intermezzo’s op gregoriaanse thema’s, een aantal bewerkingen van het “Adoro te” en afwisselend met het koor “Lauda Sion”.

Het Gregoriaans Koor Utrecht (GKU, voorheen Utrechts Studenten Gregoriaans Koor) is in 1968 opgericht door Jan Boogaarts. Hij leidde het koor tot december 1998. Sindsdien staat het koor onder leiding van Anthony Zielhorst (deze dirigent is op 17 september helaas verhinderd). Het koor telt momenteel 18 zangers. Het koor stelt zich ten doel het gregoriaans als cultuurgoed en als liturgische zang te behouden, te presenteren en te stimuleren. Hiertoe verleent het koor medewerking aan liturgische vieringen, concerten en radio- en televisieopnamen. Ook heeft het koor vanaf 1973 vele grammofoonplaten en cd’s uitgebracht.

Hein Hof was van 1976 tot 1988  als organist aan de SFX werkzaam en heeft van het zoeken naar bewerkingen van gregoriaanse melodieën voor orgel een van zijn specialiteiten gemaakt.

In het programmaboekje kunnen de aanwezigen de gezongen teksten volgen (een Nederlandse vertaling staat erbij). De toegang is vrij.

 


Tijd:     19.00 – 20.15 uur
Plaats: St. Franciscus Xaveriuskerk
           ’t Zand 29 te Amersfoort
Info:     jubileumsfx@gmail.com

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.