Concert met Lofgezangen goed bezocht

Zondag 17 september kwamen een kleine honderd belangstellenden luisteren naar het concert met Lofgezangen dat plaatsvond in het kader van het jubileum van onze kerk.

Het Gregoriaans koor Utrecht verzorgde een concert met lofgezangen. Onder leiding van Martie Severt zongen zij twee sets lofgezangen allereerst gezangen van Sacramentsdag en daarna gezangen die klonken tijdens een kerkwijding. Organist Hein Hof speelde afwisselend met het koor de sequentia “Lauda Sion” en in deel twee drie bewerkingen van het “Adoro te”.

In het programmaboekje konden de aanwezigen de gezongen teksten volgen (met Nederlandse vertaling). Er was ook een uitgebreide programmatoelichting in opgenomen met o.a. een interessant verhaal over het ontstaan van het gregoriaans en natuurlijk de uitleg van de keuze voor juist deze selectie uit het uitgebreide aanbod aan gregoriaanse zang dat tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven.

Het was een inspirerend en heel bijzonder concert, met voor een aantal van de bezoekers herinneringen aan oude tijden (er werd zelfs hier en daar meegezongen!), dat, zoals te doen gebruikelijk was, werd afgesloten met het zingen van het Tantum Ergo.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.