Oktober 2017

 

Verdwaald

Wie bij de “Woeste Hoeve” de bossen ingaat om er te wandelen, is gewaarschuwd. De bossen zijn enorm groot, de bomen lijken veel op elkaar en je ziet geen horizon. Na een half uur vroegen wij ons af, waar wij waren en of het niet beter was om  te keren. Maar het kwaad was al geschied. Wij waren de weg totaal kwijt. Een lichte paniek overvalt je dan. Je hoopt maar dat je iemand tegenkomt die je de goede richting wijst. Je voelt je zo rot dat je het mooie van de natuur om je heen  niet meer ziet. Je wilt weer zo gauw mogelijk naar de bewoonde wereld, het liefst voor het donker wordt.

Dat gevoel van ‘de weg kwijt’ heb ik de laatste jaren ook in de kerk. Alsof ik verdwaald ben. Het gevoel is weg. De kerk hoorde zo bij mijn dagelijkse leven. Met al zijn gebruiken en gewoonten. Ik vind het jammer, maar ik treur er niet om. Vroeger voelde je je geborgen in je omgeving. Het gevoel van samen is weg. Nu ben ik op  mijzelf aangewezen. Ik moet er zelf uitkomen. En dat doe ik ook. Ook in de kerk, de katholieke kerk, heb ik een kompas. Dat kunnen ook mensen zijn. Voor mij is dat deze paus, Franciscus. Hij probeert mij de weg te wijzen, die je in het leven kunt gaan. Hij treedt in de voetsporen van Jesus. Hij wijst de weg in deze wereld, waarin zoveel mensen verdwaald lijken. Natuurlijk zijn er nog meer mensen die voor mij een kompas zijn. Dat is ook Angela Merkel. Ik kan weinig leiders noemen met dezelfde intenties. Zelfs geen kerkelijke leiders.

Wij hebben in de christelijke kerken ook een kaart waarop wij kunnen zien hoe wij in het leven dienen te gaan. De bijbel bevat die kaart en daar staat: “Heb  God en je Naaste lief”. En als je wilt weten wie je naaste is, lees dan het verhaal  over de barmhartige samaritaan. Trouwens, de bijbel is een boek vol met verhalen. En verhalen wijzen ons de weg. In mijn tijd als godsdienstleraar heb ik altijd verhalen verteld uit de bijbel. Vaak begeleid door dia’s of korte filmpjes. Die verhalen vonden altijd een  goede voedingsbodem. Zij troosten nu nog, bemoedigen en geven richting. Kortom een hoopvol boek in een tijd waarin wij allemaal zoekende zijn.

HAKA

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.