Korenfestival

In het kader van het 200-jarig jubileum van de Sint Franciscus Xaveriuskerk aan ’t Zand wordt op zondagmiddag 8 oktober een korenfestival georganiseerd voor de koren binnen de parochie OLVA. Het biedt gelegenheid aan de koren om met elkaar kennis te maken en elkaar te beluisteren. 

De aanwezige koren, met elk een eigen repertoire en eigen geluid, zullen die middag een korte representatieve presentatie geven van hun repertoire. 
Het thema van het festival is het ‘Onze Vader’ en verplicht onderdeel van de presentatie. De middag wordt afgesloten door het gezamenlijk zingen van het parochielied ‘Hierheen Vrouwe Ademtocht’. 
Het belooft een geweldige happening te worden en hopelijk het begin van een bijzondere traditie!

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.