Uitnodiging voor jubileumviering op zondag 22 oktober

Met heel veel plezier laten wij u weten -het kan u onmogelijk zijn ontgaan- dat de geloofsgemeenschap van St. Franciscus Xaverius te Amersfoort op zondag 22 oktober a.s. viert, dat het op die datum precies 200 jaar geleden is dat het kerkgebouw aan ’t Zand 29 werd ingewijd.

Dit feit krijgt alle aandacht in een feestelijke eucharistieviering die om 10.30 uur begint. Aansluitend aan de viering zijn er diverse activiteiten. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u daarbij aanwezig zou zijn. 

Fred van Kan
voorzitter Jubileumcommissie

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.