Film jubileumviering online en in de Hoor- en Leerzaal

Voor degenen die de jubileumviering op zondag 22 oktober 2017 hebben moeten missen en voor ieder die het graag nogmaals meebeleeft, vindt u hier deel 1 en hier deel 2 van de door Henk Stokker gemaakte films van de jubileumviering.

Op woensdag 15 november om 10.30 uur zal de film van de jubileumviering voor liefhebbers worden vertoond in de Hoor- en Leerzaal. U bent van harte welkom.

Inloop met koffie en thee vanaf 10.00 uur
Aanvang film om 10.30 uur.
Graag even aanmelden via jubileumsfx@gmail.com of bellen naar de pastorie: 033 - 472 17 05.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.