200 jaar SFX, een mooie afsluiting

Op zondag 22 oktober sloten we de jubileumperiode af die op 13 mei begon met de presentatie van het boek dat werd uitgebracht ter gelegenheid van de viering van 200 jaar Sint Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort. De middag kende een mooi programma van muziek, dans en lezing, dat ook ruim gelegenheid bood voor onderling contact en het hernieuwen van oude banden. Er was een reünie van De Zandkorrels, het kinderkoor uit de tijd van de Omroepparochie, dat een optreden verzorgde met liedjes uit die tijd. Er werd swingend spiritueel gedanst, een band speelde Ierse volksmuziek en Lex van de Haterd gaf een lezing over de recente geschiedenis van onze kerk en blikte vooruit op de toekomst.

In de ochtend werd de eucharistie gevierd. De muziek klonk daar als vanouds en ook stevig, omdat voor de gelegenheid cantorij en koorgroep samen zongen. De leiding was in handen van Frank Kooiman en Paul Valk. De laatste zorgde met Martin Lorijn voor de begeleiding met orgel en piano. Ook brachten zij enkele muzikale juweeltjes ten gehore. 
De dienst zelf kende heel mooie momenten, maar had toch enigszins het karakter van een compromis. Jarenlang zou tijdens een feestelijke eucharistieviering een van de bekende tafelgebeden van Oosterhuis hebben geklonken en zou behalve het brood ook de wijn rond zijn gegaan. Maar de wind in de Utrechtse kerk laat helaas geen ruimte, behalve aan degenen die de kerk verlaten. En dus blijft het compromis over. Toch mooi dat Josephine van Pampus in haar opening subtiel verwees naar zo’n verboden tafelgebed toen zij zich afvroeg wat zich in onze kerk had afgespeeld ‘aan hoop en twijfel, domheid, drift, plezier, onzekerheid’. Een goed verstaander… Later, in haar overweging, riep zij op om onze kring open te breken en ons niet op te sluiten in eigen gelijk. Dat zou je kunnen opvatten als kritiek op de eigen weg van de Sint Franciscus Xaverius, maar zo was dat niet bedoeld. Natuurlijk geldt voor de SFX zoals voor de hele kerk: blijf niet te veel binnen je eigen kring bezig, het is de wereld daarbuiten die om onze aandacht vraagt.
Voorafgaand aan de eucharistieviering onthulde pastoor Tuan Nguyen de gedenksteen die in de hal van de kerk is aangebracht (met dank aan Bus Natuursteen). Hij deed dit door de steen in te wijden. Aansluitend werden twaalf kaarsen ontstoken, die de twaalf apostelkruisjes symboliseerden. Dergelijke kruisjes worden traditiegetrouw aangebracht bij de bouw van een kerk als verwijzing naar de apostelen, die worden gezien als fundament voor het nieuwe Jeruzalem.

Zes kaarsen werden gebrand voor de overleden pastores en voorgangers sinds de fusie van Elleboog en SFX: Gerard van Leer, Simon Hoorneman, Harry Kuipers, Jan ter Laak, Hein Schaeffer, Theo Peters en Huub Horbach. Zes andere kaarsen werden aangestoken door oud-pastores, die dit vergezeld lieten gaan van een wens voor de geloofsgemeenschap. Ik laat deze wensen nog even de revue passeren.

Dat wij altijd weer de blik naar buiten zullen richten
Om zullen zien naar de mensen in nood
De armen, de eenzamen, de verdrietigen
De onaangepasten, de daklozen en de thuislozen
Want in hen zullen wij het gelaat van Christus herkennen. 
(Cor Arends)

Al 200 jaar komen in deze kerk mensen bij elkaar om het verhaal te horen
dat gaat over hoop, vergeving, rechtvaardigheid, goedheid:
kortom over al het goede dat een mensengemeenschap aan elkaar kan geven.
Mag deze ruimte mensen blijven inspireren om op zoek te gaan
naar een menselijk samen-zijn dat helend is,
zodat we in deze wereld kunnen leven zonder angst voor elkaar.
Laten we elkaar een verhaal blijven vertellen dat ons op deze weg zet en
mag het verhaal van Jezus van Nazareth ons deze weg blijven wijzen.
(Jan Magnée)

Met deze kaars wens ik de geloofsgemeenschap van ’t Zand toe
dat zij geduld heeft met het mysterie dat wij God noemen
en dat zij juist ook in tijden van ballingschap
in geloof, hoop en liefde naar Hem blijft verlangen.
(Leo Koerhuis)

Moge dit 200 jarige gebouw voor onze geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaverius
een plaats zijn van geestkracht, bemoediging, uitdaging, stilte, bezinning, actie.
Mogen wij de gemeenschap zijn waarin God wil wonen
en Zijn gerechtigheid, liefde en barmhartigheid wil volbrengen.
(Iet Schomaker)

Ik wens de gemeenschap toe dat zij een levende getuige mag blijven van de verrezen Christus,
zoals de apostel - ook: apostel - Maria Magdalena dat was.
(Maria ter Steeg)

Niels Morpey tenslotte sprak de wens uit dat de Sint Franciscus Xaverius haar geloof zou blijven uitzingen
zoals zij dat al zovele jaren had gedaan. Terecht verwees hij naar Gert Bremer, die daarvan zolang de bezielende kracht was.

 

Een klein half jaar jubileum werd gedragen door zéér velen. Heel veel dank daarvoor!

Fred van Kan
Voorzitter Jubileumcommissie

(Foto's van Wim Jansen)

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.