HAKA november 2017

Meditatief

Voor fietsers is een bankje een weldaad. Even uitrusten en rondkijken. Aan de Oudeweg in Hoogland staat ook  een bankje. Het uitzicht is bijzonder vooral in de late herfst. Boerderijen die verscholen liggen in het landschap, de Male wetering met zijn bonte begroeiing en de machtige eikenbomen met de veelkleurige bladeren. En niet te vergeten een kleine boom. Er stond ook iets op. Deze boom is geschonken en draagt het opschrift “dokter Buysen”. Deze huisarts uit Hoogland is te vroeg overleden. Hij was geliefd bij zijn patienten. Mijn gedachten blijven stilstaan bij deze bijzondere dokter. Ik heb hem vaak ontmoet.

Zittend op dit bankje gaan mijn gedachten verder. De wetering roept gedachten op aan het plezier dat ik zo vaak beleef aan water, de boerderij voert mij terug naar de buurtschap, waarin ik  opgroeide en de stoere eiken herinneren mij aan de vele klimpartijen, met  schrammen op de benen en scheuren in de broek.

Nu las ik bij Thomas van Aquino, dat alles wat is, bestaat, drukt  op een eigen manier een aspect uit van goedheid en is daarin een beeld van God. De goedheid van God wordt uitgedrukt en voor ons duidelijk gemaakt in alles wat groeit en bloeit, ja zelfs in alles wat is en bestaat. Dus alles is op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau beeld van God. Ik vind dat zelf een mooie gedachte. Het beeld van  God wordt voor mij  kleurrijker. Zo hoorde ik een d.j. op de radio zeggen: ”Soms hoor ik muziek en dan denk ik dat God zelf zingt”. Ik lees wel eens een gedicht en  dan denk ik: Hoe kan iemand zo ontroerend schrijven. In het “sanctus” zingen wij: Pleni sunt caeli et terra gloria tua”. Vol zijn hemel en aarde van uw glorie. Je moet er wel in geloven en oog en oor voor hebben.

 

HAKA

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.