HAKA Advent 2017

Hervorming

 

Het is 500 jaar geleden dat Maarten Luther de bezem haalde door de kerk. Het was echt nodig. Er was nog weinig over van de boodschap van Jesus. Pracht & praal, brandstapels, geldzucht en het celibaat werd handig ontdoken. Luther was er de man niet naar om overal maar “ja en amen” op te zeggen. In stevige woorden richtte hij zich tegen de paus en de curie. Natuurlijk waren er meer hervormers die terug wilden naar de grote waarden uit de bijbel. Hun invloed -en met name Calvijn- is niet alleen doorgedrongen in het kerkelijke leven, maar ook in het maatschappelijk gebeuren. God zij dank! Het is met name de bevrijding van het individu uit de ketenen van het kerkelijke gezag. Dat heeft grote gevolgen gehad voor het onderwijs, de kunst en de politiek.

Dankbaar mogen wij Luther ook zijn voor het in beweging zetten van de kerk. Hij gaf ons de bijbel en wel in onze eigen taal. Wat een zegen! In de katholieke kerk was het lezen in de bijbel niet zo populair. De kerkelijke overheid bepaalde nog steeds wat een katholiek wel of niet mocht lezen, hoe je de bijbel moet lezen en dient uit te leggen. Dat heeft splitsingen voorkomen, maar ook de deur dicht gemaakt voor een andere uitleg en soms betere.

In de katholieke kerk is steeds meer aandacht gekomen voor het lezen in de bijbel. Het dogmatieke jasje is uitgetrokken en even inde kast gehangen: wij voelen ons meer getroost en bemoedigd door de psalmen.

De reformatie heeft ons vele goede dingen gebracht. Het is prettig dat wij met elkaar in gesprek blijven. En dat wij –anno 2017- het gesprek aangaan met de vele christenen die als vluchteling ons land binnenkomen. Zij kunnen ons de ogen openen voor hervormingen, die nu nodig zijn.

 

HAKA

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.