HAKA januari 2018: Terugkeer

Met veel interesse heb ik het boek gelezen van David Dessin: God is een vluchteling. Het boek biedt een tegen-antwoord aan al degenen, die denken dat het Christendom hier zal verdwijnen. Mocht het Christendom ergens verdwijnen, dan zijn er weer andere plaatsen waar het verschijnt. Vaak in heel kleine bezetting. Neem nu al die christenen die gevlucht zijn uit Syrie. Overal in Europa zijn ze terecht gekomen. Met hun eigen liturgie, hun eigen gewoonten en hun eigen manier van opvoeden. Uiteindelijk zijn er een paar mensen die elkaar vinden en er ontstaat een kleine gemeenschap. In kantines, kleine bedrijfshallen en huiskamers geven zij door wat zij van plaatselijke kerken hebben meegenomen.

Soms waait de heilige Geest wat te onstuimig en zie, de Pinkstergemeenschappen komen als paddestoelen tevoorschijn. Ze bouwen kerken met duizend zitplaatsen. Ze stralen vreugde en blijheid uit. En dan zijn er aanmerkelijk kleinere groepen, die de stilte opzoeken en daarin God proberen te zoeken.

Er zijn in de loop van de geschiedenis ketters geweest, die zich schuil moesten houden en toch ware volgelingen van Christus waren.Ook zijn er christenen geweest, die niet openlijk mochten laten zien dat zij Christen waren. In alle stilte en eenzaamheid beleefden zij hun geloof. Er hadden vervolgingen plaats van christenen, zo erg, dat er niemand meer over was. Toch ontstond er later iets, dat in de loop der jaren weer vorm kreeg en uitgroeide tot een geloofsgemeenschap.

In mijn geboortestreek was het katholiek-zijn een tijdlang ten strengste verboden. Er kwamen priesters uit Duitsland, die stiekem in diverse Twentse plaatsen de mis lazen. Maar in mijn jeugd was bijna heel Twente nog roomser dan de paus. En nu is het weer minder en hebben stoffige en saaie kerkdiensten plaatsgemaakt voor opwindende muziek van disco en festival. Soms is de liturgie wel wat al te oppervlakkig en zonder enig vuur.

Het golft op en neer. En daar heb ik vrede mee. Zo raak je de ballast-de overbodige ballast van het verleden- kwijt. En dan groeit er iets nieuws. En als je goed kijkt zie je hier en daar iets nieuws ontstaan. Denk aan de parabel van het mosterd-zaadje.

HAKA

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.