08 mei 2018

HAKA: Leraar Godsdienst

In deze bijdrage haalt onze columnist herinneringen op aan zijn periode als leraar godsdienst in het beroepsonderwijs.

  

  

  

“zou je dat nou wel doen?” Op zoek naar werk, werd ik geattendeerd op een baan in het onderwijs. Als godsdienstleraar in het beroepsonderwijs. Een beginnende school, een klein docenten team en een paar honderd leerlingen. Ik heb het gedaan en volgehouden. De eerste jaren waren niet gemakkelijk. Naast godsdienst gaf ik maatschappij leer en wat aanvullende uurtjes. Daaronder ook een uurtje hoofdrekenen voor jongens en meisjes die zaterdags op de markt stonden. De school groeide en groeide; er kwamen meer docenten en ook de teamgeest groeide. Het werd een school waar de leerlingen graag naar toe gingen en  de docenten bereid waren om naast het lesgeven andere activiteiten te ontplooien. 25 jaar heb ik er met plezier les gegeven. Een bijdrage te leveren aan de opdracht om van deze jonge mensen goede mensen te maken, met een eigen overtuiging en oog voor wat er in de samenleving gebeurt. Met veel plezier heb ik dat gedaan. Ik heb het altijd als een soort roeping gezien. Ook ben ik pastor geweest in een parochie. De mensen vond ik prettig om mee te werken, maar de leiding o.a. pastoors en bisschoppen vond ik erg zwak. Aan hun roeping heb ik menigmaal getwijfeld. Die hadden meer zorg voor geld en goede wijn. In het onderwijs heb ik hardwerkende  mensen ontmoet, met zorg en aandacht voor leerling en ouder. Ik zelf heb mij altijd geroepen gevoeld en heb er geen moment spijt gehad dat ik voor het onderwijs heb gekozen. Het is alleen heel erg jammer, dat er zo weinig godsdienst leraren  zijn. Op veel scholen    wordt het vak afgeserveerd of verdwijnt in maatschappij leer. Ik denk dan vaak aan het gedicht van Ed Hoornik :

 

Op school stonden ze op het bord geschreven

Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;

Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,

De ene werkelijkheid, de ander schijn.

 

Hebben is niets, is oorlog.is niet leven.

Is van de wereld en haar goden zijn.

Zijn is, boven de dingen uitgeheven

Vervuld worden van goddelijke pijn.

 

Hebben is hard, is lichaam.is twee borsten.

Is naar de aarde hongeren en dorsten.

Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

 

Zijn is  de ziel, is luisteren, is  wijken,

Is kind worden en naar de sterren kijken,

En daarheen langzaam worden opgelicht.

 

HAKA

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.