20 mei 2018

Samenvoeging pastorale teams, per 1 september nieuwe pastoor

In deze bijdrage informeert het parochiebestuur u over de opvolging van pastoor Tuan en over de samenvoeging van de pastorale teams van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en Martha en Maria.

  

  

Samenvoeging pastorale teams Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en Martha en Maria

 

Na bijna tien jaar binnen de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVA) gewerkt te hebben,  is pastoor Tuan per 1 juni aanstaande benoemd tot pastoor van de Eusebiusparochie in Arnhem.

Om in zijn opvolging te voorzien is door de bisschop besloten de pastorale teams van de OLVA-parochie samen te voegen met die van de Martha en Mariaparochie. Deze parochie heeft locaties in Soest, Baarn, Maartensdijk, Eemnes, Bilthoven/De Bilt en Soesterberg. De parochie OLVA heeft locaties in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen.  Het samenvoegen van beide teams is de beste mogelijkheid om de pastorale zorg en het aantal eucharistievieringen op peil te houden, onze belangrijkste taak als parochie. Zoals bekend zijn er niet genoeg priesters om elke parochie een eigen pastoor te kunnen geven en samenwerkingsverbanden tussen pastorale teams zijn dan ook al gebruikelijk in veel parochies binnen en buiten ons bisdom.

 

Pastoor Joachim Skiba wordt per 1 september pastoor van OLVA en van Martha en Maria en voorzitter van beide parochiebesturen. Met het samenvoegen van de teams komt voor de Amersfoortse parochianen een oude bekende terug. Pastor Mauricio Meneses heeft tijdens zijn priesteropleiding stage gelopen bij OLVA en heeft daarna, naast zijn pastorale werk in Baarn/Soest, gewerkt als jongerenwerker binnen het bisdom Utrecht. Deze taak legt hij neer om zich fulltime te kunnen wijden aan de pastorale zorg voor de samenwerkende parochies. Beiden blijven overigens wonen in hun respectievelijke pastorieën in Baarn en Soest.  Het nieuwe, gezamenlijke pastorale team en hun ondersteuners bestaat in Amersfoort uit pastoraal werkers Josephine van Pampus en Edith Vos, pastor Roderick Vonhögen, diaken Frank Sieraal, diaconaal werker Ellen Hogema en jongerenwerker Suhail Tafur en in Baarn/Soest uit pastoor Joachim Skiba, pastor Mauricio Meneses, diaken Jan Nieuwenhuis en pastoraal werker Wies Sarot.  Zij kennen elkaar en gaan de komende tijd in overleg om bijvoorbeeld een gezamenlijk rooster voor de vieringen op te stellen.

 

De  beide parochies blijven zelfstandig. Een  gezamenlijk pastoraal team betekent niet dat de parochies  worden samengevoegd. Beide besturen blijven zelfstandig verantwoordelijk voor ‘hun’ parochie. Wel zullen we natuurlijk meer overleg met elkaar hebben en  zoveel mogelijk van elkaar leren. De twee parochies bestaan straks in totaal uit veertien kerkgebouwen die het pastorale team onder zijn hoede heeft.

 

Tussen het vertrek per 1 juni van pastoor Tuan en de start van het nieuwe team per 1 september moeten in beide parochies veel ‘gaten’ in de agenda van pastorale zorg en vieringen worden opgevuld. Gelukkig hebben zowel veel leken-voorgangers als priesters vanuit het bisdom aangegeven, ons te willen helpen. Zelfs kardinaal Eijk neemt enkele vieringen voor zijn rekening. Het is in deze sfeer van enthousiasme en ‘aanpakken’ dat wij als parochiebestuur het volste vertrouwen hebben in het succes van de samenwerking.

 

Dat er een pastoraal team is voor meerdere parochies is reeds op tal van plaatsen in het Aartsbisdom Utrecht aan de orde.

 

Parochianen worden de komende tijd op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via mededelingen in de kerk, de parochie websites en nieuwsbrieven.

 

 

Amersfoort/Baarn, 20 mei 2018
Parochiebesturen Onze Lieve Vrouw van Amersfoort / Martha en Maria

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.