12 april 2020

Pasen 2020

Dit jaar beleven we heel bijzondere Paasdagen. Toch mag een paaswens niet ontbreken.

  

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt

(H.Oosterhuis, lied aan het licht)

 

Zandraad en pastoraatsgroep

van de Franciscus Xaverius 

wensen u / wensen jou een Zalig Pasen.


Wij hopen na het overwinnen van het heersende virus
iedereen in goede gezondheid, begeleid door het licht van de nieuwe paaskaars weer in onze kerk te mogen ontmoeten.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.