Vierde zondag van Pasen 3 mei 2020

 Voor de video klik hier

   
   

Teksten van de liederen

Lied: Gij die ons in dit leven hebt geroepen

Gij die ons in dit leven hebt geroepen,

Gij die mijn ogen heeft geopend voor uw licht,

Uw woord heeft ons nieuw leven toegezegd,

Beschaam ons niet.

Wij zijn van U, met al ons kwaad. Wees ons genadig.

Roep ons, vandaag nog, bij onze naam.

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,

Die mij hebt gezien eer ik werd geboren.

Roep ons vandaag nog, bij onze naam.

Roep ons, vandaag nog, bij onze naam.

t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers

Lied: Stem als een zee van mensen

Stem als een zee van mensen om mij door mij heen.

Stem van die drenkeling, van dat stuk wrakhout,

Dat een mens blijkt als hij mij aankijkt.

Stem die mij roept: wie ben je,

Mens waar is je broer?

Stem die mijn vliezen breekt

En mij bevrijdt, die

Vuur uit steen slaat,

Jij die mij ik maakt.

t. Huub Ooosterhuis, m. Rik Veelenturf 

 

Lied bij de voorbeden: Gij zijt de lucht om mij heen

Gij zijt de lucht om mij heen.

Ik adem U in, anders sterf ik.

Ik sla U om als een mantel

En ik weet dat Gij nooit verslijt.

            t. Huub Ooosterhuis, m. Tom Löwenthal

Lied: Waar vriendschap is

Waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Laat ons verheugd en vol ontzag, voor Hem zingen dit lied, voor Hem die leeft.

En dat wij oprechte liefde hebben voor elkaar:

Waar vriendschap is en liefde daar is God.

Op deze plaats bijeen gekomen, laat ons nu een van geest zijn, onverdeeld van hart.

Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt.

Dat in ons midden liefde woont, God zelf.

Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 

Mogen wij zien, met allen die al dáár zijn,

Verheerlijkt in uw licht, uw Aangezicht-

Onmetelijke vreugde, zekerheid –

Waaraan in eeuwigheid geen eind zal komen.

Waar vriendschap is en liefde, daar is God.

t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.