04 juli 2020

Gegevens collecte zondag 5 juli 2020

De bestemming van de beide collectes vindt u als u verder leest.

 

De collecte is voor de eigen parochie en KiKa

KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.

Website: https://www.kinderenvoorkika.nl

 

Voor beide collecten kun je storten op NL98RABO0135117739 tav RK parochie OLVA ten gunste van de Franciscus Xaverius: 

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.