liederen 5e zondag van Pasen

Niemand heeft u ooit gezien

(t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)

Niemand heeft U ooit gezien.

Liefde is uw naam.

Brood des levens heet die knecht

die uw kind genoemd wordt:

Jezus, kind uit Nazareth.

Liefde, zegt Gij, is te doen.

Werk in ons, dat wij U doen,

licht ons op dat wij U zien.

Dat wij leven wat geleefd moet,

dat wij doen wat moet gedaan:

recht voor ieder mensenkind,

Brood voor ieder kind van mensen,

vrede en een nieuwe wereld

en de dood zal niet meer zijn.

Lied van de Mensenzoon

(t. H. Oosterhuis, m. Dominus Jesus / B. Huijbers)

Beeld en gelijkenis van Hem die leeft,

een mensenzoon,

heeft hij geen macht begeerd,

geen aanzien als een god,

en heeft zich niet

aan de gestalte dezer wereld onderworpen.

Heeft niet, roofzuchtig, voor zichzelf geleefd,

maar zich ontdaan van zijn bezit.

En is de weg gegaan

die langs de zelfkant voert, het duister in.

En is niet halverwege omgekeerd,

maar heel de weg gegaan.

Is op de slavenmarkt gaan staan,

om als de minste mens verkocht te worden

en werd zo één van hen die mensonwaardig zijn.

Werd niemand met wie niemand zijn.

En wie hem zien keren zich van hem af.

En trok het lijden aan

en droeg het als een lam

en stond stom voor zijn scheerders

en werd gehangen als een slaaf.

Zo is hij mens geworden,

een gerechte;

beeld en gelijkenis van Hem

die leeft en liefde is.

Hem noemen wij:

Heer, Mensenzoon van God,

leidsman en lotgenoot,

Jezus Messias.

Uit staat en stand

t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen

Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld.

Omgewaaid. Ontwortelde plataan.

Toen heeft hij licht onder zijn schors gevoeld,

een vlaag van knoppen die op springen staan.

Uit jij en jou en woorden weggevlucht.

Ergens heengejaagd. Boomgrens voorbij.

Op adem komen in de dunne lucht,

je eigen hartslag horen. Vogelvrij.

Uit eigen aard en huid naar iemand toe,

onontkoombaar. En niet wonen meer

tot ik Hem, Hij mij vinden zal, en hoe –

een zee van dromen gaat in mij tekeer.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.