22 mei 2020

Post corona

Er wordt ook in onze geloofsgemeenschap gewerkt aan de toepassing van de bisschoppelijke richtlijnen.

We lezen daar o.a.:

GEBRUIKSPLAN • Maak een gebruiksplan voor het kerkgebouw.
• Wees alert op de verplichte aanwezigheid van een bedrijfshulpverlener, iemand met een E.H.B.O. diploma.

• Er mag geen intentieboek aanwezig zijn.

• Per kerkgebouw wordt iemand aangewezen die er op toeziet dat de maatregelen worden nageleefd.

 

Idee: haal de suisse uit het museum!

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.