25 mei 2020

De Vrouwevaert ging digitaal dit jaar

Samen de bidtocht lopen zoals gebruikelijk op de zaterdag na Hemelvaart was dit jaar uiteraard niet mogelijk. Pastoor Louis Runhaar van de Joris op Zandparochie en diaken Frank Sieraal van het Gilde van Onze Lieve Vrouw liepen de tocht samen. Op de foto een kopie van de oorspronkelijke pelgrimspenning die de bedevaartgangers mee naar huis namen.

U kunt zich digitaal aansluiten

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.