05 juli 2020

Stiltebijeenkomsten op 't Zand, een nieuw initiatief (update)

De katholieke kerken gaan langzaam weer open. In de Franciscus Xaverius willen we wekelijks een stiltemoment organiseren. Dat komt voort uit wat we meemaakten in de coronatijd, op onszelf teruggeworpen, zonder veel drukte om ons heen, we raakten meer naar binnen gericht.

 

Stiltevieringen op de dinsdagmiddag.

Een nieuw initiatief: iedere dinsdagmiddag om 15.30 uur wordt er een
stilte-bijeenkomst gehouden inde kerk op t Zand.  Het is een eenvoudige
bijeenkomst. We zitten in een kring achter in de kerk, we laten ons
opnemen in de stilte, er wordt een tekst gelezen uit de Schrift en dan
is het weer een klein half uur stil. Daarna wisselen we kort uit hoe het
was om stil te zijn, de tekst door ons heen te laten gaan, en wat we
meenemen van hier meenemen. Daarna gaan we weer uit elkaar.


De noodzakelijke corona-maatregelen worden genomen: de ingang is via de
pastorie, we houden 1,5 meter afstand, en verlaten na elkaar de kerk.
graag vijf minuten tevoren aanwezig zijn.

De bijeenkomsten worden geleid door Jan van Adrichem, Cor Arends, Mirjam Arts, Sonja van de Brand, Huib Klamer.

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.