29 juni 2020

Vieringen in de Franciscus Xaverius in juli en augustus a.s.

stand van zaken op 25 juni:

Gedurende de afgelopen weken is er door de Zandraad - in overleg met de pastoraatsgroep - hard gewerkt om publieke vieringen in de Franciscus Xaveriuskerk in juli weer veilig mogelijk te maken.
Er is een protocol opgesteld, dat op hoofdlijnen is goedgekeurd door parochiebestuur en pastoraal team. De kerk is opgemeten, veiligheidsmaterialen zijn aangeschaft, looproutes zijn vastgesteld etc. Er zijn extra gastheren/gastvrouwen nodig om een en ander rondom de vieringen veilig en soepel te laten verlopen: hiervoor worden momenteel mensen benaderd. Bij het hervatten van de publieke vieringen in de kerk is volgens de RIVM-richtlijnen aanmelding vooraf noodzakelijk. Over de praktische uitwerking hiervan volgt nader bericht.

De voorgangers hebben aangegeven te hechten aan een zeer zorgvuldige voorbereiding, ook als dat enige extra tijd zou kosten.

Al het bovenstaande overwegende heeft de Zandraad besloten om vanaf zondag 19 juli weer publieke vieringen te gaan houden. Dit zijn tot 1 september a.s. uitsluitend vieringen van Woord en Gebed. De aanvangstijd is zoals vroeger 10.30 uur. Er is nog wel een klein voorbehoud omdat wegens vakantie nog niet iedere betrokkene bij de vieringen bereikt kon worden.

Marijke Jacobs
secretariaat SFX
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.