02 juli 2020

Online Community voor jongeren

Marja Hogendoorn (lid van de pastoraatsgroep voor o.a. jongeren) stuurde onderstaande oproep door. Assistentie vanuit onze geloofsgemeenschap is welkom.

  

  

Zeker in deze tijd zijn tieners en jongeren online actief en daarom zijn we voor hun een online community aan het opstarten. Hierbij willen we tieners en jongeren via Instagram inspireren en betrekken. We hebben al een groepje vrijwilligers verzameld en met een paar vrijwilligers erbij kunnen we van start. Heb je affiniteit met tieners / jongeren en wil je online bijdragen om jongeren bij onze gemeenschap betrokken te houden, meld je dan bij mij aan op ad.bresser@gmail.com (ook voor vragen en suggesties).

 

Ad Bresser - Bestuur OLVvA - Jongerenwerk

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.