07 juli 2020

Nieuws uit de Zandraad

Op 23 juni jl. vergaderde de Zandraad. Hierbij de belangrijkste onderwerpen in samenvatting.

  

Nieuws uit de Zandraad  juli 2020

  

Versoepelingen maatregelen i.v.m. COVID

De Zandraad heeft besloten dat, met inachtneming van de maatregelen in het door het parochiebestuur goedgekeurde protocol (zie elders in de Zandloper), weer vieringen en andere activiteiten met publiek, zoals concerten, kunnen plaatsvinden. Er gelden nog wel beperkingen, zoals hygienemaatregelen, anderhalve meter afstand en vooraf reserveren. Bij verkoudheidsverschijnselen blijf je thuis. Voorzien is dat op 19 juli weer een zondagse viering zal plaatsvinden. Er kan in de dienst helaas nog niet massaal worden gezongen. Ondanks de landelijke versoepeling gelden in onze kerk nog beperkingen, omdat we niet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan ventilatie van ruimten waarin wordt gezongen.


Initiatiefgroep in Coronatijd

De Zandraad is in gesprek met de groep die in de periode van de lockdown initiatieven heeft ontplooid voor het houden van digitale vieringen en het instandhouden van contacten tussen mensen uit onze SFX gemeenschap. De Zandraad heeft zijn waardering en dank uitgesproken voor de wijze waarop diverse mensen in een ontstane leemte zijn gesprongen. Zo waren de digitale vieringen een groot succes waar velen naar gekeken hebben, zelfs meer dan op zondag normaal naar een viering komen. We zien ook de meerwaarde van de initiatieven voor de komende periode, nu er weer meer mogelijk is met fysieke bijeenkomsten. De initiatiefgroep zoekt hierin naar verdere verdieping en verbinding en ervaart daarbij een gevoel van urgentie. De Zandraad vindt het belangrijk dit alles een plek te geven binnen de bestaande structuur. In gesprek met Cor Arends en Phil Jacobs is afgesproken dat we hierover contact houden.


Autoluwe binnenstad.

Een vertegenwoordiging van de Zandraad is op 17 juni naar een hoorzitting op het stadhuis geweest, in verband met ons bezwaarschrift tegen het voorgenomen besluit van de gemeente Amersfoort tot een autoluwe binnenstad te komen. We hebben aangegeven dat te weinig rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van onze kerk met veel mensen die aangewezen zijn op de auto om hier te komen, onze eigen parkeerruimte achter de kerk (incl. verhuur) en activiteiten zoals concerten die in gevaar kunnen komen door de maatregelen. Dit heeft ook grote financiële gevolgen. Tenslotte is nog te veel onduidelijk over de app waarmee auto´s kunnen worden aangemeld. We hebben niet de capaciteit om dit allemaal bij te gaan houden. Tegen de tijd dat deze Zandloper uitkomt is waarschijnlijk een beslissing op ons bezwaar gekomen. Afhankelijk daarvan zullen we bezien of verdere stappen nodig zijn.


Medewerkersdag op 27 september.

De Zandraad en Pastoraatsgroep hebben besloten om (alles onder voorbehoud van coronamaatregelen tegen die tijd) om de Medewerkerdag die in mei dit jaar niet is doorgegaan alsnog te laten plaatsvinden op 27 september 2020. Het wordt een combinatie met de Zanddag, die altijd na de zomer plaatsvindt. Ook gebruiken we de dag om afscheid te nemen van Sytze van der Velde als betaalde kracht van de SFX en van de parochie als geheel. Hij gaat van zijn welverdiende pensioen genieten. Bij deze doen we tenslotte nog een oproep aan de werkgroepen om aan te geven welke medewerkers ze graag dit jaar in het zonnetje willen zetten. Stuur reacties s.v.p. naar secretariszandraad@gmail.com.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.