25 oktober 2020

Nauwere samenwerking Zandraad en Pastoraatsgroep

  

De Pastoraatsgroep en de Zandraad hebben het besluit genomen om nauwer te gaan samenwerken en te onderzoeken hoe dit vorm te geven. De aanleiding is dat er dit jaar al veel zaken zijn geweest die vragen om gezamenlijke besluitvorming, zoals ontwikkelingen binnen OLVvA (sluiten Kruiskerk en nieuw eucharistisch centrum), maatregelen rondom Corona en nieuwe initiatieven naar aanleiding daarvan, waaronder streaming en andere manieren om met elkaar in contact te blijven. 
We zijn ook aan het nadenken over hoe kerk te zijn in de komende tijd, binnen onze geloofsgemeenschap en in groter verband. Het afscheid van Sytze vanwege zijn pensioen en het toetreden van twee nieuwe leden van de Pastoraatsgroep zijn een goed moment om hier verder handen en voeten aan te geven. 
In de praktijk volledig samengaan is een serieuze optie, al blijven we binnen OLVvA formeel wel twee verschillende gremia. We zoeken naar een manier die praktisch en haalbaar is. Ook willen we een structuur die meer dan tot nu toe in open verbinding staat met de rest van de geloofsgemeenschap. 
Bij het nadenken over de toekomst willen we graag alle werkgroepen, maar ook de afzonderlijke leden van onze geloofsgemeenschap, nadrukkelijk betrekken. We komen hier hier zodra we daar iets verder mee zijn hoe dat te doen op terug.
De huidige Pastoraatsgroep bestaat uit Marja Hogendoorn, Ria Sweers, Robert Klumpenaar, Francien Woets en Wim Janssen, met Josephine van Pampus als vertegenwoordiger van het pastoraal team. De Zandraad bestaat uit Jos Smeels, Marius Boersen en Robert Breed, met Renée Hoes als vertegenwoordiger van het parochiebestuur. Als u ideeën heeft kunt u bij één van ons terecht.
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.