02 oktober 2020

Zondag 4 oktober was een eucharistieviering

Deze zondag was een Eucharistieviering, die direct werd gestreamd.

Pastoor Joachim Skiba zal voorgaan in deze viering op de 27e zondag door het jaar a.

1e lezing jesaja 5, 1-7 evangelie: mt 21, 33-43

Deze viering zal ook via een livestream te volgen zijn.

Klik hier voor de uitzending.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.