20 oktober 2020

Aangescherpte aanwijzingen voor kerkbezoek in coronatijd

De bisschoppen hebben besloten de dringende adviezen van de regering ter harte te nemen.

In het licht van het sterk oplopend aantal coronagevallen is besloten dat nog maar 30 mensen een kerkdienst mogen bijwonen. Inmiddels is dit maximale aantal mensen in het reserveringssysteem aangepast. Ook wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Dit mondkapje mag evt. afgedaan worden als u uw zitplaats heeft ingenomen. Dit alles blijft zo tot nader orde.

Rekening houdend met het bovenstaande, blijven de eerder aangegeven regels van kracht.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.