27 oktober 2020

Steun het straatpastoraat

Dakloos worden: het overkomt een groeiend aantal mensen.

Ineens ben je aangewezen op hulp en medemenselijkheid. Er zijn in Amersfoort goede voorzieningen voor dag- en nachtopvang, bestemd voor de hele regio. Opgezet vanuit de kerken biedt Staatpastoraat Amersfoort ook iets: een luisterend oor en een hart onder de riem. Daarvoor hebben we twee straatpastores in dienst: Bernadette van Dijk (24 uur p.w.) en Cis de Hoop (8 uur p.w.), bijgestaan door gekwalificeerde vrijwilligers Els en Ingrid.

De straatpastores leggen contact met mensen die hun dagen op straat doorbrengen. Mensen die niet makkelijk mee kunnen komen met de maatschappij, maar er net zo goed deel van uitmaken. De straatpastor ontmoet de mens achter de problematiek en luistert met aandacht, waardoor die zijn verhaal kwijt kan. En zo inspireert de straatpastor ook kerkmensen om de medemens te blijven zien.

Wilt u dit mooie werk mee ondersteunen? We zijn u dankbaar voor uw gebed en uw donatie. Maak een gift over naar: NL34 TRIO 0338 6719 19 t.n.v. Straatpastoraat Amersfoort. Dank! Ook via de app GIVT kunt u doneren. Lees op straatpastor.nl meer over wat de straatpastores doen en meemaken.

 

Het team van het Straatpastoraat Amersfoort.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.