15 december 2020

programma januari en februari 2021

..... via you tube en zoom in januari en februari 2021

Zo vlak voor de feestdagen graag aandacht voor drie zaken:

1.     Tweede interview met Ad van Dijk (Hoogland) uit tweeluik eucharistisch centrum

2.     Online interviews met medewerkers van Titus Brandsma Instituut

3.     Webinar in het nieuwe jaar.

Eerder heeft u het eerste interview van tweeluik over de verhuizing van het eucharistisch centrum van de Kruiskerk naar de Martinuskerk. Vandaag ontvangt u het tweede interview met Ad van Dijk, al vele jaren actief betrokken in de Martinuskerk in Hoogland. Hij is een enthousiaste en positieve man.
Ad van Dijk vertelt over het eucharistisch centrum in de Martinuskerk en de verantwoordelijkheid dat dat met zich meebrengt. Het vraagt een aanpassing, het oude loslaten en het nieuwe vormgeven. Eucharistie, het ontvangen van hostie is een mooi bijzonder ritueel. Ad van Dijk vindt dat naast het ontvangen van de hostie ook andere rituelen in het geloof aandacht nodig hebben. Hij pleit voor een moderne manier van invulling aan het te vormen eucharistisch centrum. Op zondag is er een eucharistie en op zaterdagavond zijn er specifieke vieringen met thema’s als duurzaamheid en leven met Corona.
Zie de link https://www.youtube.com/watch?v=QaRNFSPqnV8

We maken u attent op de online interviews met medewerkers van het Titus Brandsma Instituut.
- Inigo Bocken vertelt over soefisme (Bocken hield vorig jaar een inleiding voor het SCC over Titus Brandsma),
- Mark de Kesel over moderne mystiek, en
- Theo van der Zee over contemplatief leiderschap.

Zie de link https://www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/tbi-tv/

 

Fratelli Tutti - een hartstochtelijk pleidooi voor universele broederschap

Hieronder vindt u meer informatie over aankondiging webinar op vrijdag 29 januari: 

In zijn nieuwste encycliek Fratelli Tutti werkt Paus Franciscus typisch franciscaanse thema’s uit als barmhartigheid, respect voor andersgelovigen en inzet voor vrede en verzoening. Het vormt daarmee een prachtig tweeluik met zijn eerdere encycliek Laudato Si uit 2015, waarin de verbondenheid met de schepping centraal staat. Paus Franciscus daagt ons in zijn nieuwe encycliek uit om na het crisisjaar 2020 te werken aan een mondiale samenleving waarin kwetsbare groepen de kans krijgen om een waardig leven te leiden en om er gezamenlijk voor te zorgen dat er toekomst is voor de generaties die na ons komen. Hij biedt ons een hoopvol perspectief.

 

Om de boodschap van Fratelli Tutti beter bekend te maken, organiseert de Laudato Si-werkgroep Nederland in samenwerking met Vastenactie een webinar op vrijdag 29 januari, van 14.00 u. tot 16.15 u.

 

Mgr. Gerard de Korte, voorzitter van de Laudato Si-werkgroep, zal een algemene inleiding houden over de nieuwe encycliek. Broeder Theo van Adrichem ofm spreekt over het belang van interreligieuze dialoog in de 21e eeuw. Prof. dr. Fred van Iersel zal ingaan op de vernieuwing van het kerkelijk denken over oorlog en vrede in de nieuwe encycliek. Kleine Zuster Els van Jezus zal vertellen hoe de universele broederschap van de zalige Charles de Foucauld nu wordt beleefd.

 

Het webinar is gericht op parochianen, leden van religieuze instituten en leden van katholieke lekenbewegingen en ieder die zich interesseert in de visie van paus Franciscus. Deelname is gratis. Aanmelden kan via Vastenactie: info@vastenactie.nl  

 

Het programma is te vinden op www.laudato-si.nl en www.knr.nl


Dag van de Jodendom, 'kunst als inspiratie voor kerk en synagoge'
Dinsdag 2 februari
20.00-22.00 uur
Inleider: Marcel Poorthuis, hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Tilburg University
Via Zoom
Bijdrage 5 euro
Opgave: secreatiaatscc@gmail.com
image.png
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.