Overweging 15 november 2020 door MirjamVerstraelen

Overweging zondag 15 november 2020 – Mirjam Verstraelen

 

Onlangs kreeg ik een oude handleiding uit begin jaren ’60 in handen over het gebruik van de eerste koelkast en vriezer van mijn schoonouders. Er stonden allerlei tips in over wat een huisvrouw moest doen om haar man tijdig een goede maaltijd voor te zetten, hoe ze kliekjes kon bewaren, hoe ze met deze nieuwe apparaten een bron van vreugde kon zijn. We hebben hier hard om gelachen thuis. Wat zijn de tijden veranderd.

In de eerste lezing uit Spreuken horen we hoe de moeder van koning Massa raad geeft aan haar zoon. In eerste instantie gingen me de haren rechtovereind staan en de lezing riep irritatie bij me op. Wat voor talenten van een vrouw worden hier genoemd? De vrouw doet allerlei huishoudelijk werk en is er om haar man gelukkig te maken!? Poeh, wat ouderwets. Later las ik dat met de sterke vrouw “Wijsheid” wordt bedoeld: de vrouw is een personificatie van de Tora. Het goede doen, ontzag hebben voor de Heer, met aandacht en toewijding handelen, opkomen voor de misdeelden, dat is wijs. En wanneer je vertrouwt op de Tora, krijg je winst, word je gelukkig. Dat is het talent van de sterke vrouw.

 

Als we zeggen: Je hebt talent dan bedoelen we: je hebt natuurlijke aanleg voor iets. De een zal zeggen: ik heb het meegekregen van een van mijn voorouders, de ander zal zeggen: het is een God gegeven geschenk. Hoe we daar ook over denken, een ding staat vast: Heb je een talent, dan is het een opgave om ook wat te doen met dit talent.

Een ‘opgave’ kun je op twee manieren interpreteren: het kan een harde en moeilijke opdracht zijn; talent komt je namelijk niet zomaar aanwaaien en klaar! het gaat niet vanzelf, het is een kwestie van heel veel oefenen en doen; noeste arbeid. Kijk maar naar de pianist Wibi Soerjadi of de atleet Epke Zonderland: zij oefenen urenlang.

Een ‘opgave’ betekent ook: een doel hebben: hoe mooi kan het zijn om anderen met je talent blij te maken. Wij zijn geen Wibi of Epke; zo’n speciaal talent hebben wij niet. Misschien moeten we eerder spreken van kwaliteiten dan van talenten.

 

In de evangelielezing van Matteus horen we hoe drie slaven van hun meester één of meerdere talenten krijgen. Een talent is een gewicht aan zilver of goud van zo’n 40 kilo. De heer vertrouwt hun zijn bezit toe en gaat naar het buitenland. Twee van hen vergroten de rijkdom heel verdienstelijk en worden beloond. De derde slaaf, die zijn talent heeft begraven krijgt een rot straf. De vraag is of de heer gewoon een rijke Romein is of dat het om God gaat. Als het om God gaat dan is zijn genade wel erg ver te zoeken. Want zat die arme slaaf zo fout? Dit deel van de gelijkenis moeten we wellicht zien in het licht van Matteus’ tijd: hij vond dat de christenen verslapten in hun geloof, wilde ze wakker schudden met deze gelijkenis. Ook het moment waarop Jezus deze gelijkenis verteld heeft, is van belang, nl. vlak voordat hij wist dat zijn levenseinde naderde. Hij wil de gelovigen wijzen op wat er echt toe doet, d.w.z. de liefde van God vermeerderen. Met de derde slaaf bedoelt Hij mogelijk de schriftgeleerden en Hij houdt hun dan een spiegel voor dat Gods liefde begraven geen zin heeft.

 

Wat is ons talent? Hoe kunnen wij met ons talent, met onze kwaliteiten gelukkig zijn en een zegen zijn voor anderen? Hoe kunnen we met die kwaliteiten bijdragen aan gerechtigheid, een eerlijke verdeling tussen arm en rijk? Veel mensen in onze omgeving en in de wereld hebben het zwaar. Naast gebrek aan de eerste levensbehoeften is er ook sprake van geestelijke armoede - zeker nu in deze coronatijd. Er zijn zoveel mensen die onze aandacht, naastenliefde nodig hebben.

Mijn buurvrouw zet zich onvermoeibaar in voor samenwerking in de wijk, voor jong en oud. Zij heeft talent voor het verbinden van mensen. Daar heb ik diep respect voor.

Wat is mijn talent, heb ik me afgevraagd? Waar ben ik goed in, en wat kan ik daarmee doen ten behoeve van anderen? Ik denk dat ik mensen met woorden kan verwonderen, inspireren, hier of in mijn werk. Ik kan jongeren tot nieuwe inzichten brengen met verhalen. Ik kan hen helpen groeien en hun talent tot ontplooiing brengen.

 

De gelijkenis van Jezus leert ons: Het gaat er niet om hoeveel we hebben maar wat we ermee doen. Talenten zijn ons niet gegeven om op te bergen en weg te houden van anderen. Je moet ermee aan de slag. Het kost sommige mensen een heel leven om erachter te komen waar hun talent ligt; jezelf kennen is een eerste voorwaarde. Daarna pas kun je dit talent verbinden met anderen. Ik wens ons toe dat we ons talent onderkennen en gebruiken ten goede.

 

 

 

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.