10 december 2020

8 tips om de vieringen via het scherm mee te beleven

In coronalockdown is het voor velen de enige manier om toch de zondagse viering te volgen: via de uitzending op internet, ook komende zondag. Maar hoe doen we dat op een biddende wijze?

 

vooraf: hier kunt u het boekje met de liturgie van deze zondag binnenhalen

1. Maak van je woonkamer of bureau een plaats van gebed

Ruim wat op zodat de plek rust uitstraalt.
Plaats in de buurt van het scherm (of radio) op een tafel of kast een icoon of (kruis)beeld, samen met een kaars.

2. Ontsteek een kaars vóór het begin van de viering

Samen met huisgenoten bewust de kaars aansteken, 5 minuutjes voor aanvang van de viering, helpt om een stille tijd van voorbereiding in te gaan. Als er kinderen in de buurt zijn, vinden die het vast prettig om een kleine processie te houden. Ontsteek de kaars(en) bijvoorbeeld in de keuken en laat de kinderen de icoon of het kruisbeeld dragen van de keuken naar de plaats waar je de viering zal volgen. Zo wordt de voorbereiding een kleine ‘pelgrimstocht’. 

3. Lichaamshoudingen

Ga niet ‘luilekker’ op je stoel of in de bank zitten, zoals je bij andere programma’s misschien doet. Gebruik eventueel een stoel (of bidbankje) die een ontvankelijke gebedshouding mogelijk maakt.
 Neem (indien mogelijk) de houdingen aan die je in de kerk zou aannemen: 

– maak het kruisteken bij het begin en einde van de vieirng, en bekruis je hoofd, mond en hart bij het beluisteren van het evangelie;
– staan bij de openingsritus, het evangelie, het eucharistische gebed, de communieritus, de zegen;
– aandachtig zitten bij de 1ste en 2de lezing, de antwoordpsalm, homilie, en de stille tijd na de communie. 

4. (Samen) luisteren, spreken en zingen

Volg de lezingen mee in een Bijbel, volksmissaal, of online via Dagelijks evangelie.
 Je kan de lezingen ook al even vooraf doornemen, zo wordt het volgen van de viering een echt actief luisteren naar het Woord van God voor ons vandaag. 
 Spreek luidop de vaste antwoorden uit, en zing mee waar je kan.  

5. Gebedsintenties 

Nog meer dan anders kan je bewust bidden voor elkaar, voor wie eenzaam zijn, voor de zieken, de zorgverleners en allen die verantwoordelijkheid dragen om ons door deze crisis te leiden.In de voorbereidingstijd kan je misschien al enkele persoonlijke gebedsintenties noteren. 

6. Solidariteit

De Kerk nodigt ons tijdens een viering uit tot solidariteit, ook buiten onze eigen kring. Overweeg om, nu je niet via de collecte kunt bijdragen, een bedrag over te maken naar het rekeningnummer dat wordt vermeld in de orde van dienst die u op deze site kunt downloaden.  

7. Onze Vader en vredeswens

Met open handen het Onzevader bidden kan een manier zijn om je eigen leven en dat van allen die je dierbaar zijn, in handen te leggen van de God van alle leven. Probeer de vredeswens te ontvangen als een woord dat Christus persoonlijk tot jou spreekt, en wens die vrede in je hart ook aan de mensen met wie je je verbonden wil weten.  Besef dat miljoenen mensen dezelfde woorden beluisteren en meebidden.
 Kinderen kunnen op het moment van de vredeswens eventueel door het raam zwaaien naar toevallige passanten, of expliciet de naam noemen van de mensen aan wie ze de vrede willen toewensen. 

8. Gebed bij de geestelijke communie

Met eigen woorden, kun je je verlangen uitdrukken om te delen in de communie, ook al is dit in deze uitzonderlijke tijd niet altijd fysiek mogelijk. In gemeenschap met velen bidden we daarom met aandrang dat Jezus Christus in ons hart en in ons gezin aanwezig komt, met zijn liefde en kracht.

bron: kerknet

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.