Overweging 10 januari 2021 door Monique Derks

Doop van de Heer (B), 10 januari 2021

Monique Derks

 

Verbond met God

 

Overweging

We hebben een bijzonder jaar achter de rug, waarin we geconfronteerd zijn met de onberekenbare dreiging van een onzichtbaar virus. We werden en worden gedwongen afstand te houden, terwijl wij juist verlangden naar elkaars nabijheid en aanwezigheid. In het nieuwe jaar hopen we op een goed werkend vaccin en dat we gezond mogen blijven. Wat wordt ons vandaag in het evangelie verteld?

 

Jezus komt bij de Jordaan. Johannes is daar al, gekomen uit de woestijn, waar het leven onmogelijk lijkt en toch mogelijk wordt. Johannes is een boodschapper vol water en vuur. Water spreekt ons aan. Het is zo vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt. Als je op vakantie het kolkende water van bergstroompjes ziet en voelt het verfrissende ervan, dan merk je de kracht van water. Bij een overstroming zien we beelden op de televisie van modderstromen over straten, die in hun vaart auto’s en huizen meenemen. Dan zie je hoe krachtig water is. Tegenover die kracht en dat geweld van water voel je je als mens klein en nietig.

 

Maar die zichtbare – en soms vernietigende kracht – is niet enkel het kenmerk van water. Een poel of waterplas is rustgevend. Water voelt ook aangenaam aan als het ’s morgens de slaap verdrijft en hoe verfrissend en verkwikkend is een douche na een dag werken. Je knapt er van op en je wordt er een ander mens door. Het doet het oude vergeten en richt zich op wat komen gaat.

 

Water speelt ook in ons gelovig leven een voorname rol. Water is in religies een oersymbool. Christenen kennen de bevrijdende kracht van water. We horen hierover in de verhalen van Mozes, die in opdracht van God zijn volk wegleidde uit een leven in onvrijheid door het water heen. Toen het volk door het water van de Rode zee trok, bevond het zich in een vrij land. Veertig jaar later trok het Joodse volk voor de tweede maal door water heen. Ditmaal vanuit de woestijn door het water van de Jordaan en kwam aan in het door God beloofde land.
Sindsdien dopen Joden met water. En Johannes staat in die traditie. Hij roept ons op het oude bestaan achter ons te laten en door het water heen te gaan en te leven als vrije mensen naar het Woord van God. Zo staat Johannes vandaag bij Jezus. Johannes doopt met water. Het gaat Marcus om de overtuiging dat de Geest in en door Jezus werkzaam is vanaf het moment van zijn doop in Jordaan. Jezus wordt gedoopt met de heilige Geest, met het vuur van de liefde.

 

Vuur fascineert ons heel nadrukkelijk en bijzonder. Vuur heeft op mensen een grote aantrekkingskracht. Vuur kan oplaaien, alles in vuur en vlam zetten en verteren. Bij verterend geweld van vuur voelt een mens zich klein en nietig. Maar vuur trekt ook aan als het minder gewelddadig om zich heen grijpt. Wat kunnen we genieten van een knapperend haardvuur. Vuur is belangrijk voor de bereiding van voedsel. En wat te denken van de uitdrukking vurige liefde: het minder mooie verdwijnt en het mooie komt over ons, van binnenuit.

 

Wie gedreven kan vertellen, zet zijn toehoorders in vuur en vlam. En eigenlijk hoorden we dat Johannes in het evangelie van vandaag nadrukkelijk vertellen. ‘Die sterker is dan ik, die vurig kan vertellen, komt na mij’. Wanneer Jezus uit het water opstijgt, daalt het liefdesvuur van God in de vorm van een duif op Jezus neer. Zouden we niet mogen stellen dat in het opstijgen uit het water en het neerdalen van de geestkracht aarde en hemel elkaar ontmoeten? Die ontmoeting vindt plaats in Jezus: “Jij bent mijn liefst zoon, in jou heb ik vrede”. Nu is Jezus helemaal voorbereid en klaar om gezonden te worden om het uitdagende levenswerk te beginnen: mensen bevrijden, zieken genezen, stem geven aan de stemlozen. Als een bevrijdend vuur trekt hij door stad en land. En het valt niet voor te stellen en zeker niet te rijmen dat in de naam van de Eeuwige angst wordt aangedaan en aangepraat. In naam van Hem kan het toch niet dat vrijheden worden aangetast en onschuldigen slachtoffer worden. We rouwen om de aanslagen die regelmatig plaatsvinden. Bevrijdend vuur van die wij God noemen wordt misbruikt om onrust en angst te verspreiden, om waarheid geweld aan te doen, om mensen tegen elkaar op te zetten.

 

Wie door Jezus’ leven geraakt wordt, laat zich dopen met water en met geestkracht. En dat alles om te doen wat Jezus gedaan heeft: mensen die onvrij zijn hun vrijheid teruggeven, zieken helpen, mensen die monddood zijn een stem geven, mensen die doodgezwegen worden weer een plaats geven in de gemeenschap. Voor deze opdracht zijn wij gedoopt en gezalfd. En vandaag worden we daar opnieuw aan herinnerd en opnieuw uitgenodigd hiervan werk te maken. Alles verwijst naar de gerichtheid van ons hart: waar ben je mee bezig, hoe leef je en zoek je in alles Gods licht en zijn woord? Onze focus ligt bij Hem, bij het volgen van Jezus. Niet bij je dagelijkse beslommeringen of materiële zaken. Niet bij wat anderen vinden of wat jij en ik van anderen vinden. Laten we de komende tijd dat licht, dat ons gegeven is, in ons dragen en doorgeven aan anderen.

 

Moge het zo zijn.

 

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.