SCC

een van de speerpunten van de OLVAparochie

Er is grote behoefte aan spiritualiteit en zingeving.
Volgens de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter is zingeving het belangrijkste sociale vraagstuk van onze tijd.

Ook onze christelijke tradities hebben hier veel te bieden.
De Sint Franciscus Xaveriuskerk is binnen de parochie aangewezen als centrum voor spiritualiteit en cultuur
dat een breed programma aanbiedt van interactieve workshops, lezingen, miniconferenties, meditaties,
zang, stadswandelingen. Met aandacht voor maatschappelijke actualiteit.
Niet alleen eigen parochianen zijn welkom, maar iedereen die zoekt naar zingeving en verdieping.

Zie voor het actuele programma de eigen site van het centrum.

Er is een Programmaraad gevormd die wordt bijgestaan door een Raad van Advies.
Huib Klamer (hkklamer@casema.nl) en Cor Scholten (c.p.scholten@planet.nl) zijn de coördinatoren.
Het secretariaat wordt verzorgd door Ien Hoekstra en Monique Derks (secretariaatscc@gmail.com).
Neem gerust contact met hen op als u informatie wenst of zelf een suggestie hebt.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.