25 januari 2021

hulp bij thuisonderwijs

thuisonderwijs, een hele klus

Aan de leden van de geloofsgemeenschap SFX in corona tijd.

De Raad van Kerken Amersfoort brengt onder onze aandacht, dat –als de scholen nog steeds gesloten zijn of weer op slot gaan- dit voor ouders en kinderen een grote opgave kan zijn. Beiden moeten thuis werken, dus ouders moeten hun eigen werk thuis doen en de kinderen moeten hun schoolwerk thuis doen. Dit valt lang niet altijd mee.

De Raad van Kerken Amersfoort doet indat geval een beroep op u en jou, op ons, jong of oud: wie wil daarbij helpen? Wie wil zijn tijd en zonodig ruimte beschikbaar stellen om kinderen te helpen bij hun schoolwerk?

Wij hebben bij scholen geïnformeerd, hoe dit het beste geregeld kan worden. Als u of jij wilt helpen, meld je dan aan bij  de zorginstelling Indebuurt033. Zij willen bemiddelen. Scholen melden zich bij hen bij genoemde problemen en vragen om bemiddeling.

U kunt Indebuurt033 bereiken via 033-4756554 of info@indebuurt033.nl. Het adres is Drentsestraat 4, 3812EH Amersfoort.

Met vriendelijke groet van de Pastoraatsgroep

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.