25 januari 2021

paasactie voor gedetineerden

kaarten schrijven in de veertigdagentijd

Paasactie 2021: KERKen met STIP, ook onze kerk is een KERK met STIP.  

De Protestantse kerken in Nederland organiseren in de veertigdagentijd een Paasactie voor gedetineerden en dat doen ze ook dit jaar ondanks coronatijd.  Juist in deze tijd en in dit jaar is ook voor gedetineerden het dagelijks leven moeilijker en is ook het ontvangen van bezoek lastiger te regelen ivm de maatregelen zoals die, die het reizen beperken. Ook  maakt  deze tijd het organiseren van de kaartenactie moeilijker. 

De bedoeling is, dat gevangenen een kaartje van u of jou ontvangen met een groet of een bemoediging of een andere, opgewekte tekst. Op de website protestantsekerk.nl/paasgroetenactie kunt u voorbeeld teksten vinden. De kaarten kunnen we als organisatie kopen bij de PKN. 

We willen natuurlijk eerst graag weten of je/u mee wilt doen en of je/ u ëén of meer kaarten wilt sturen. Vervolgens bestellen wij kaarten en leveren, die bij u af. Na het schrijven van de kaarten, moeten ze weer verzameld worden. Daarna sturen wij de kaarten naar een centraal adres van de PKN, die de kaarten uitdeelt.  Het is fijn, als u er een postzegel opplakt. Als wij Paasgroetenkaarten sturen aan gedetineerden, krijgen zij een extra kaart met postzegel om zelf naar iemand te sturen. Dat doen ze altijd graag!

Doet u/jij mee? Meld u/ je aan op pastoraatsgroepsfx@gmail.com.  Wilt u dat z.sp. m. doen, graag uiterlijk 19 februari; dat is al heel snel. Als u dit in de Zandloper leest. Daarom staat dit bericht ook op de website! Dan bestellen wij direct de kaarten en kunt u een gedetineerde blij maken. Dat wordt een Vrolijk Pasen!

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.