Mei | Doet u mee 11 september?

Coffee to come - 11 september

Op 11 september willen we door de hele stad koffie/thee uitdelen. We stuurden u hierover eerder een Save the date bericht.
Heel concreet willen we u vragen of uw kerk aan deze actie mee wil doen zodat het de Amersfoortse bevolking niet kan ontgaan dat de kerken er zijn en iedereen daar van harte welkom is!

Meedoen houdt in:
Op 11 september tussen 13.00-16.00 uur (tijden zelf in te vullen; mag korter/langer) koffie uitdelen op uw kerkplein/straat/buurt. Vanuit de Raad van Kerken Amersfoort krijgen de deelnemende kerken koffiebekers met deze afbeelding:

De deelnemende kerken zorgen zelf voor koffie/thee/limonade en vrijwilligers. Doet u mee als vrijwilliger?’ Aanmelden svp bij pastoraatsgroepsfx@gmail.com.

Deelnemende kerken kunnen natuurlijk met elkaar samenwerken zodat er ‘vlekken’ in Amersfoort ontstaan rondom pleinen en winkelcentra waar koffie geschonken wordt. Op die manier is er een grotere groep vrijwilligers. Als uw kerk besluit deel te nemen (er zijn inmiddels al 6 kerken die meedoen! ) krijgt uw kerk de lijst van deelnemende kerken zodat onderlinge samenwerking gezocht kan worden.

De Koffiebus (https://dekoffiebus.org/ ) verleent ook medewerking en gaat op een centrale plaats in Amersfoort staan.

Graag ontvangen wij voor 20 augustus bericht of uw kerk mee doet en een contactpersoon voor alle ins en outs rondom deze actie.

De organisatie-commissie:
Rita Hunink, Kees Klapwijk, Susien Lenselink,  Ineke van der Meijden, Harm Messink, Gert Schaaij

Contactadres: ritahunink@gmail.com – 06 281 765 98